WoM Oy:n ja Vantaan kaupungin koulutusprosessi valittu hyväksi käytännöksi

Sukupuolivaikutusten arviointi koulutusprosessi - hyvä käytäntö Vantaa ja WoMWoM Oy on tehnyt pitkäkestoista yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi Vantaan kaupungin toimintaan. Nyt Vantaan kaupungissa toteutettu koulutusprosessi on valittu hyväksi käytännöksi Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n toimesta.

Vantaan kaupungilla tasa-arvon valtavirtaistamista käsitteleviin koulutuksiin ovat osallistuneet viranhaltijat kaupungin eri toimialoilta. Peruskoulutukset ovat koonneet viranhaltijoita yhteen eri toimialoilta, konsultatiivisissa täsmäkoulutuksissa on puolestaan tarkasteltu tietyn toimialan tai tiettyjen palveluiden kehittämistä sukupuolinäkökulmasta ja tasa-arvon kannalta. Kehittämistyön tueksi Vantaalla on toteutettu mm. sukupuolivaikutusten arviointeja eli suvauksia eri toimialoilla.

EIGE:n arvion mukaan Vantaan koulutusten vahvuus on ollut niiden käytännöllisyys, tarvelähtöisyys, koulutuksiin osallistujien huolellinen valinta, sekä pilottikoulutukset, joilla testattiin ja kehitettiin koulutuksia ennen niiden laajempaa toteuttamista.

EIGE:n raportin Vantaan koulutusprosessista voi lukea englanniksi seuraavasta osoitteesta: http://eige.europa.eu/sites/default/files/GP.GenderImpactAssessment.Finland.pdf

Valtavirtaistamisen hyvät käytännöt esiteltiin EIGE:n seminaarissa Vilnassa 13.-14.11.2012. Seminaarin aiheena oli sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon valtavirtaistamista tukeva koulutus: “Advancing Gender Training to Support Effective Gender Mainstreaming”.

Vantaan koulutusten lisäksi seminaarissa esiteltiin kuusi muuta hyvää käytäntöä. Niiden joukossa oli esimerkiksi Suomessa ministeriöille järjestetty sukupuolisilmälasit koulutus ja Ruotsissa järjestetty valtavirtaistamiskoulutus. Kaikkien hyvien käytäntöjen kuvaukset löytyvät seminaarin materiaaleista EIGE:n sivuilta: http://www.eige.europa.eu/content/publications-of-the-conference-advancing-gender-training-to-support-effective-gender-mainstreaming

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset. Bookmark the permalink.