Tilaa koulutus ja ota haltuun yritysvastuu

WoM Oy ja Opinio Juris tarjoavat nyt koulutusta, josta saa ajankohtaisen tiedon sekä kansainvälisestä yritysvastuusta että Suomen lakien mukaisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Ihmisoikeudet ja yritysvastuu

Koulutus antaa tiedon ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun kansainvälisistä ohjeistuksista ja erityisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n ohjaavista periaatteista.

YK:n vuonna 2011 hyväksymät yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet korostavat ihmisoikeuksien merkitystä osana yritysvastuuta. YK:N ohjaavista periaatteista on lyhyessä ajassa muodostunut ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun globaali standardi, joka tarjaoa erinomaisen välineen yritysvastuun konkretisoimiseksi.

Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Suomen kansallisia ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuuta ohjaavat keskeisesti vuoden 2015 alusta uudistuneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait.

Koulutus täsmentää kansainvälisten yritysvastuuohjeistusten ja kansainvälisen lainsäädännön suhdetta. Koulutuksesta saat myös toimintamallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen.

Ota haltuun ajankohtainen yritysvastuu – tilaa koulutus

Koulutuksia voi nyt tilata. Pyydä tarjous yrityksenne tarpeisiin muokatusta koulutuskokonaisuudesta. Alla olevasta koulutusesitteestä löytyy aamupäivälle aikataulutettu esimerkki koulutuksesta.

Koulutus on tarkoitettu yritysvastuun jalkauttamisesta vastaaville henkilöille, erityisesti henkilöstöjohdolle ja esimiehille, jotka tarvitsevat tietoa yritysvastuun ajankohtaisista kysymyksistä.

Lisää tietoa koulutuksesta

Lataa esite: Ihmisoikeudet ja tasavertaisuus yritystoiminnassa -koulutusesite

Ota yhteyttä:
Sinikka Mustakallio (WoM Oy), sinikka.mustakallio@wom.fi, 040 553 8878
Merja Pentikäinen (Opinio Juris), merja.pentikainen@opiniojuris.fi, 040 566 6695

This entry was posted in WoMin tapahtumat and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.