Lue tutkimuksen tuloksia segregaation syistä

Miksi sukupuoli vaikuttaa alavalintaan? SEGLI:n tutkimuksen (Inkeri Tanhua 2019) mukaan sukupuoli vaikuttaa alavalintoihin etenkin seuraavien syiden takia:

  1. Eri alat tulevat tutuiksi naisille ja miehille
  2. Sukupuolittuneet mielikuvat eri töistä vaikuttavat alavalintaan
  3. Negatiiviset tekijät osittain sukupuolittuneita (esim. ei halua tai voi opiskella pitkään)

Lue koko juttu SEGLI-hankkeen sivustolta:
https://www.kaikkienduuni.fi/miksi-sukupuoli-vaikuttaa-alavalintaan

SEGLI-hanke ja sen tutkimusosio

SEGLI-hanke on WoM Oy:n ja KoulutusAvain Oy:n yhdessä toteuttama hanke, joka käynnistyi 2016 ja loppuu maaliskuussa 2019. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto sekä Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hankkeen tutkimusosiossa selvitettiin sitä, miten ihmiset päätyvät erilaisille koulutuspoluille ja eri ammatteihin. Erityisesti pohdittiin, miksi sukupuoli vaikuttaa niin paljon ammatinvalintaan. Yksilöllisten polkujen lisäksi selvitettiin oppilaitosten roolia, eli sitä, miten oppilaitosten käytännöt vaikuttavat opiskelijoiden näkemyksiin tulevaisuudestaan.

Tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista voi nyt lukea SEGLI-hankkeen sivuilla: https://www.kaikkienduuni.fi/tutkimus

Kategoria(t): SEGLI-hankkeen uutiset, WoMin uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.