Tasa-arvopolitiikka sai liikkeelle 4.2.2015

Eri puoluiden poliitikot kertoivat, mikä on niiden tasa-arvpolitiikka tulevalla hallituskaudella

Eri puoluiden poliitikot kertoivat, miten edistävät tasa-arvoa tulevalla hallituskaudella

”Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt” -seminaari keräsi paljon kuulijoita 4.2.2015. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä tilaisuudessa puhuivat eri puolueiden edustajat. Kommenttipuheenvuorona ja inspiraation antajana esiintyi muun muassa Ruotsin feministinen aloite -puolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman.

Ensi hallituskauden tasa-arvopolitiikka

Puolueiden tasa-arvonäkemyksistä löytyi paljon yhteistä. Gudrun Schyman totesi, että tasa-arvokeskustelua tulee tarkentaa. Tasa-arvoa ei myöskään tule lobata puolueisiin sivusta.

Maryan Abdulkarim muistutti, että tekemällä politiikkaa vain keskivertoihmiselle, luo syrjiviä rakenteita muille. Tasa-arvopolitiikka ei voi olla vain keskivertoihmisten tasa-arvoa.

Maryan Abdulkarim muistutti, että tekemällä politiikkaa vain keskivertoihmiselle, luo syrjiviä rakenteita muille

Lisäksi kommenttipuheenvuoroja oli pyydetty aktivisteilta ja median edustajilta. Kommenteissa toivottiin muun muassa lisää konflikteja ja niistä puhumista Suomen politiikkaan.

Keiden tasa-arvosta seminaarissa puhutaan? Tarvitseeko Suomen tasa-arvopolitiikka lisää potkua? Onko Ruotsin esimerkistä apua?

Katso videot

Nyt voit katsoa seminaarin tallenteet ja muodostaa oman mielipiteesi Suomen tasa-arvopolitiikasta! Mihin seuraavan hallituksen tulisi kiinnittää huomiota?

Seminaari on tallennettu kokonaisuudessaan ja tallenteet löytyvät seuraavasta osoitteesta: http://videonet.fi/stm/20150204/

Muuta vaaleihin ja tasa-arvopolitiikkaan liittyvää

Suomen tasa-arvopolitiikkaa toteutetaan muun muassa hallituksen tasa-arvo-ohjelman avulla. Lue lisää nykyisen hallituksen tasa-arvopolitiikasta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Feministiset vaalit on Naisasialiitto Unionin käynnistämä kampanja, joka nostaa esille feministisiä eduskuntavaaliehdokkaita läpi koko puoluekentän. Kampanjassa kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-arvopoliittiset tavoitteensa ja kerätään heille äänestäjiä.

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasa-arvopolitiikka sai liikkeelle 4.2.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki keskustelutti 5.2.2015

Yhdenvertaisuuslaki ja edistämisvelvollisuudet: Timo Makkonen oikeusministeriöstä esitteli uutta lakia

Timo Makkonen oikeusministeriöstä kertoi yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuksista

Ihmisoikeuskeskus järjesti yhteistyössä oikeusministeriön kanssa 5.2.2015 seminaarin ”Uusi yhdenvertaisuuslaki – mikä muuttui?” Vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Tässä olennaisimpia tiivistettynä.

Merkittävimmät muutokset yhdenvertaisuuslakiin:

 • Työnantajalla velvollisuus laatia henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Viranomaisilla velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunitelma koskien viranomaisen toimintaa ja palveluja
 • Koulutuksen järjestäjillä ja oppilaitoksilla velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunitelma
 • Vähemmistövaltuutetusta tuli yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • Perustettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 • Myös tasa-arvolaki uudistui ja kieltää nyt syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella

Työnantajalla on velvollisuus laatia henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa nyt työnantajaa tekemään työyhteisön henkilöstöpoliittisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Jo aiemmin työnantajilla on ollut tasa-arvolain mukainen velvoite tasa-arvosuunnitelmaan. Molemmat suunnitelmantekovelvoitteet koskevat koskevat työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 30 henkilöä.

Tilaisuudessa kysyttiin, koska yhdenvertaisuussuunitelman tulee olla valmis. Vastaus oli, että yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon on lakimuutoksen voimaan tulosta asti, eli vuoden 2015 alusta alkaen, kaksi vuotta aikaa. Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman voi myös yhdistää.

Viranomaisilla velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunitelma koskien viranomaisen toimintaa ja palveluja

Viranomaisilla on nyt velvoite laatia niin kutsuttu toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma koskien kaikkia yhdenvertaisuuslain mukaisia syrjintäperusteita. Aiemminkin viranomaisten tuli tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma, ja siinä tuli lain mukaan käsitellä vähintään etnistä taustaa.

Anne-Maria Mäkinen HUS:sta vastasi Peter Kariukin ja Johanna Suurpään kysymyksiin yhdenvertaisuussuunnittelusta. Tilaisuudessa puhutaan siitä, miten yhdenvertaisuuslaki uudistui.

Anne-Maria Mäkinen HUS:sta vastasi Peter Kariukin ja Johanna Suurpään kysymyksiin yhdenvertaisuussuunnittelusta

Seminaarissa käytännön esimerkkejä yhdenvertaisuussuunnittelusta kertoi muun muassa Anne-Maria Mäkinen HUS:sta (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri). HUS:lla on sekä henkilöstöpoliittiset että toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Myös koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tulee nykyään laatia tasa-arvosuunnitelman lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelma.

Vähemmistövaltuutetusta tuli yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo nyt syrjintätapauksia kaikki yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjintäperusteet huomioiden. Uuden yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Yhdenvertaisuuslaki 8 §). Aiemmin vähemmistövaltuutettu valvoi vain syrjintää etnisen taustan osalta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Eva Biaudet kertoi valtuutetun tarjoamasta avusta. Tilaisuudessa puhuttiin siitä, miten yhdenvertaisuuslaki uudistui.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Eva Biaudet kertoi valtuutetun tarjoamasta avusta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään on valittu aiemmin vähemmistövaltuutettuna toiminut Eva Biaudet. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen valvoo edelleen sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää yhdenvertaisuuslaissa mainituista syrjintäperusteista johtuen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen.

Seminaarissa keskustelua herätti esimerkiksi verkkopankkitunnusten käyttö. Pankkitilin saaminen voi olla hankalaa Suomeen muuttaessa. Verkkotunnusten saaminen on hankalaa myös osalle vammaisista, sillä periaatteessa tunnuksia ei saa, jos ei pysty käyttämään palvelua ilman avustajaa. Pankkitunnuksia tarvitaan nykyään myös monissa viranomaisten palveluissa.

Perustettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin uudeksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. Lautakunta toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Lautakunnan toimiala kattaa kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, lukuun ottamatta yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita sekä työelämää. Työelämän osalta yhdenvertaisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset.

Myös tasa-arvolaki uudistui ja kieltää nyt syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella

Samalla kun yhdenvertaisuuslaki uudistui, uudistettiin myös tasa-arvolakia. Tasa-arvolaki kieltää nyt myös syrjinnän perustuen sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kunkin omaa kokemusta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Lue myös

Yhdenvertaisuusseminaarissa pidetty Timo Makkosen (OM) esitys ihmisoikeuskeskuksen sivuilta 

Yhdenvertaisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Womin aiempi uutinen lakiuudistuksista työnantajalle

Myöhemmin 24.4.2015 pidetystä yhdenvertaisuuslaki järjestöjen kannalta -tilaisuudesta, jonka järjestivät Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi yhdenvertaisuuslaki keskustelutti 5.2.2015

Suojattu: (pyydä salasana) Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa koskeviin esitteisiin halutaan kommentteja

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Kategoriat: WoMin uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Suojattu: (pyydä salasana) Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa koskeviin esitteisiin halutaan kommentteja

STM:n selvitys sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa vuosina 2004 – 2014. Selvityksen on tehnyt tutkija Anna Elomäki Helsingin yliopistosta.

Selvityksen voi ladata tästä: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:40

Selvitys kuvaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen strategiaa ja toimeenpanoa Suomen valtionhallinnossa suhteessa valtavirtaistamista käsittelevään akateemiseen teoriaan ja tutkimukseen sekä muihin Euroopan unionin maihin.

Selvitys tuo esille sekä vahvuuksia että heikkouksia niin sanotussa ”Suomen valtavirtaistamismallissa”. Selvityksen mukaan jatkossa on tärkeää esimerkiksi jarruttaa valtavirtaistamisen teknokratisoitumista ja erkanemista tasa-arvon edistämisen tavoitteesta.

Selvityksen mukaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöiden toimintaan on edennyt mutta etenemisessä on kuitenkin suuria eroja prosessien ja ministeriöiden välillä.

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa STM:n selvitys sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa

Yhdenvertaisuussuunnitelma yrityksiin 2015

Yhdenvertaisuussuunnitelma ottaa huomioon kaikki yhdenvertaisuuslaissa mainitut tekijät

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa iän, alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella

Sekä yhdenvertaisuuslaki että tasa-arvolaki uudistuivat 1. tammikuuta 2015. Molempiin lakeihin tuli merkittäviä uudistuksia.

Työyhteisöjen kannalta tärkeimmät uudistukset liittyvät työpaikkojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun.

Yhdenvertaisuussuunnitelma tuli lakisääteiseksi

Työnantajilla on vuoden alusta asti velvoite tehdä työyhteisön henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Jo aiemmin työnantajilla on ollut tasa-arvolain mukainen velvoite tehdä työyhteisön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi julkisella sektorilla on jo aiemmin ollut velvollisuus yhdenvertaisuussuunnitteluun.

Velvoitteet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoon koskevat työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Uudesta velvoitteesta tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma säädetään yhdenvertaisuuslain 7 §:ssä:

  7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
  Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
  Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Ensimmäinen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee tehdä viimeistään kahden vuoden kuluessa lakiuudistuksesta, eli vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhdenvertaisuus kattaa monia tekijöitä

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaissuusuunnitelma edistää yhdenvertaisuutta näihin tekijöihin liittyen.

Tasa-arvolaki kieltää syrinnän sukpuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukpuolen ilmaisun perusteella

Myös tasa-arvolain työnantajaa koskevat velvollisuudet uudistuivat. Tasa-arvolaki kieltää nyt myös syrjinnän perustuen sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kunkin omaa kokemusta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Tasa-arvolainmuutoksen tarkoituksena on ennen muuta turvata sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeutta elää ilman pelkoa syrjinnästä. Samalla sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisy parantaa kaikkien mahdollisuuksia kokea ja ilmaista sukupuoltaan vapaammin.

Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy kielletään tasa-arvolain 6 c §:ssä:

  6 c § Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy
  Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
  Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite tulee ottaa huomioon oppilaitoksen ja työnantajan 5 a ja 6 a §:n mukaisia tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelman tulee siis sisältää toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Lisäksi tasa-arvolain uudistuksessa täsmennettiin työnantajan velvoitetta tehdä palkkakartoitus.

Uudistuksia myös viranomaisille ja oppilaitoksille

Edellä kerrottujen työnantajien velvollisuuksien lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin tuli muutoksia myös koulutuksen järjestäjille ja viranomaisille, joiden tulee henkilöstöpoliittisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäksi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös toiminnoissaan ja palveluissaan. Viranomaisen tulee tehdä toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Lisäksi merkittävä muutos on, että toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun velvoite laajeni koskemaan myös perusopetusta.

Lisätietoa lakiuudistuksista

Oikeusministeriön tiedote 30.12.2014: Uusi yhdenvertaisuuslaki voimaan ensi vuoden alusta
Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvolain uudistus -lakihankkeen sivusto
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.12.2014: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttuvat vuoden 2015 alusta
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.12.2014: Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin

Yhdenvertaisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
Tasa-arvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Lue myös womin uudempi uutinen lakiuudistusseminaarista

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdenvertaisuussuunnitelma yrityksiin 2015

Koulutusmateriaali sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ennaltaehkäisystä valmisteilla

WoM tuottaa yhdessä Setan ja Ihmisoikeusliiton kanssa sosiaali- ja terveysministeriölle koulutusmateriaalia sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ennaltaehkäisystä.

Koulutusmateriaali koostuu esitteistä neljälle eri kohderyhmälle: työpaikoille, oppilaitoksille, viranomaisille ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviille ja heidän läheisilleen. Lisäksi tehdään laajempi tietopaketti nettiin.

Koulutusmateriaalien tekeminen on erittäin ajankohtaista juuri nyt, sillä tasa-arvolaki on uudistumassa. Uusi tasa-arvolaki laajentaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Materiaalien tekstit valmistuvat vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee materiaalit julkaisukuntoon.

Tietoa kerättiin myös kyselyn avulla

Kaikille avoin kysely oli auki 23.11.2014 asti. Kiitos kyselyyn vastanneille!

Onko sinulla ideoita siitä, miten työpaikkojen, oppilaitosten ja viranomaisten käytäntöjä voitaisiin parantaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien näkökulmasta? Tule vastaamaan kyselyyn ja kerro ideasi! Kerättyjä ideoita käytetään apuna sosiaali- ja terveysministeriön esitteiden teossa.

Voit liikkua kyselylomakkeella eteen- ja taaksepäin ja vastata haluamiisi kohtiin. Muista kuitenkin lopuksi painaa lähetä vastaukset -painiketta. Kaikenlainen apu ja ideat ovat tärkeitä. Kiitos jo etukäteen vastaamisestasi!

Kysely oli auki 23.11.2014 klo 20 asti.

Lisätietoa tasa-arvolain uudistuksesta: http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/tasa-arvo

Määritelmiä: Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kunkin omaa kokemusta sukupuolestaan, oli se sitten nainen, mies tai jotain muuta. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tietoista ja tiedostamatonta esiintuomista pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Tasa-arvo sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun suhteen tukee erityisesti sukupuolivähemmistöjen (esimerkiksi transsukupuolisten, transvestiittien, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten) oikeuksien toteutumista. Samalla kaikki ihmiset hyötyvät esimerkiksi sukupuolen ilmaisun vapaudesta. Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.

Kategoriat: WoMin uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Koulutusmateriaali sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ennaltaehkäisystä valmisteilla

Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osasto vieraili Womissa

Sinikka Mustakallio kertoi Womin toiminnasta vieraille Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osastosta

Sinikka Mustakallio kertoi Womin toiminnasta vieraille Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osastosta

Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osaston henkilökunta kävi 2.11.2014 tutustumassa Womin toimintaan osana Suomen vierailuaan. Juttua riitti muun muassa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytännöistä, syrjinnän ennaltaehkäisystä, hyvien koulutusten järjestämisestä ja EU:n rakennerahastoista.

Mukana tapaamisessa olivat tasa-arvo-osaston johtaja Katri Eespere, sekä Kaisa Knight, Käthlin Sander, Helen Sööl, Helena Pall ja Liivi Pehk. Womin toimistolla vieraita ottivat vastaan Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua, sekä yhteistyökumppanimme Marja-Leena Haataja ja KoulutusAvain Oy:stä.

Lue lisää Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osastosta (englanniksi, viroksi tai venäjäksi): http://www.svv.ee/index.php

Vieraat tutustuivat Womin tuottamiin koulutusmateriaaleihin. Vasemmalla Inkeri Tanhua Womista.

Vieraat tutustuivat Womin tuottamiin koulutusmateriaaleihin

Kategoriat: WoMin uutiset | Kommentit pois päältä artikkelissa Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osasto vieraili Womissa

WoM ja HAUS kouluttavat: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uusiksi!

Tasa-arvolain muutokset ja uuden Yhdenvertaisuuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lakien uudistaminen tarkoittaa, että organisaatioiden on saatettava omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa uudistusten tasolle. Muutokset merkitsevät muun muassa, että:

 • tasa-arvolain palkkakartoituksen vaatimukset tarkentuvat
 • tasa-arvolain syrjintäkiellot laajentuvat
 • yhdenvertaisuussuunnitelman ala laajenee

Tule kuulemaan viimeiset muutokset ja päivittämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasi ajantasalle niin henkilöstöpoliittisen suunnitelman kuin myös toiminnallisen suunnitelman osalta.

Järjestämme käytännönläheisen koulutuksen, jossa kuulemme tasa-arvo- ja yhdevertaisuussuunnitelmien laatimisesta ja tulevista lakimuutoksista. Päivien aikana osallistujat pääsevät laatimaan myös omia suunnitelmiaan toiminnallisissa työpajoissa.

Koulutus on suunnattu etenkin julkiselle sektorille. Henkilöstöpoliittista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua koskeva osuus sopii myös yrityksille.

HAUS:n ja Womin yhteistyössä järjestämä koulutuskokonaisuus sisältää kaksi erillistä teemapäivää ja puolen päivän työpajan. Sen kokonaishinta on 950 euroa + alv. Voit osallistua myös vain toiseen teemapäivään, jolloin hinta on 520 euroa + alv. Lisätietoja löytyy HAUS:n sivuilta.

Koulutuspäivien ohjelmat:

Koulutukset järjestetään Helsingissä ja niihin tulee ilmoittautua viimeistään 23.10. Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät HAUS:n sivuilta.

Kategoriat: WoMin tapahtumat, WoMin uutiset | Avainsanoina , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa WoM ja HAUS kouluttavat: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uusiksi!

Koulutukset rakennerahastoviranomaisille jatkuvat syksyllä

WoM Oy järjestää yhdessä KoulutusAvain Oy:n kanssa koulutusta rakennerahastorahoittajille sukupuolinäkökulman huomioimisesta, valtavirtaistamisesta ja tasa-arvon edistämisestä hanke- ja ohjelmatyössä syksyllä 2014 Länsi-Suomen suuralueella Tampereella. Koulutus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelmaan.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät koulutuksen esitteestä.

Itä-Suomen suuralueella järjestetetään myös koulutusta sekä rakennerahastorahoittajille että hanketoimijoille. Koulutusten osallistujien rekrytoinnista vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus Kuopiossa.

Keväällä 2014 pidetyistä koulutuksista voit lukea aiemmasta uutisesta.

Kategoriat: Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Koulutukset rakennerahastoviranomaisille jatkuvat syksyllä

WoM kouluttaa rakennerahastoviranomaisia ja hanketoimijoita tasa-arvon edistämisestä rakennerahastohankkeissa

Ensimmäinen koulutuspäivä Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa oli suunnattu rakennerahasto-ohjelman rahoittajille

Ensimmäinen koulutuspäivä Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa oli suunnattu rakennerahasto-ohjelman rahoittajille

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014 – 2020 on käynnistynyt. Tällä ohjelmakaudella sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa ohjelmaa entistä selvemmin ja sitovammin. Myös kahden muun horisontaalisen painopisteen, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen, merkitys on kasvanut edelliseen rahoituskauteen verrattuna.

WoM Oy ja KoulutusAvain Oy järjestävät kevään 2014 aikana koulutuksia sukupuolten tasa-arvosta rakennerahastohankkeissa. Koulutukset ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelmaa. Tilaisuudet on suunnattu sekä rakennerahasto-ohjelman rahoittajille että hanketoimijoille.

Koulutukset ovat lähteneet reippaasti käyntiin. WoM Oy koulutti Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa 27.3. rakennerahastoviranomaisia ja heti perään 28.3. hanketoimijoita.

Koulutuksissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia näkyy Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Uusi ohjelma on kaksoisstrategian suhteen entistä selvempi.

”Tasa-arvo on yksi ohjelman horisontaalinen teema, sekä yksi erityistavoite,” kiteyttää eräs osallistuja Lahdessa kaksoisstrategiasta ohjelma-asiakirjassa.

Tällä ohjelmakaudella horisontaaliset teemat tulee kaikki ottaa huomioon jokaisessa hankkeessa. Sukupuolten tasa-arvo tuleekin ohjelma-asiakirjan mukaisesti valtavirtaistaa kaikkiin rahoitettaviin hankkeisiin. Tasa-arvon valtavirtaistamista arvioidaan jo hankkeiden hakemusvaiheessa.

”Investointiprioriteetti 8 kohdalla voidaan rahoittaa tasa-arvohankkeita,” täydentää toinen koulutukseen osallistuja vielä kaksoisstrategian toista puolta: tasa-arvon edistämiseksi rahoitetaan myös tasa-arvohankkeita, eli hankkeita joiden pääasiallinen tavoite on tasa-arvon edistäminen. Muiden hankkeiden osalta tasa-arvon edistäminen tukee hankkeiden päätavoitteiden toteutumista tasa-arvoa edistävällä tavalla.

Mitä hyötyä tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tuo hankkeisiin? ”Hyvä jakaantuu oikeaan osoitteeseen,” toteaa yksi koulutukseen osallistunut rahoittajaviranomainen. ”Sukupuolinäkökulma tuo epätasa-arvon näkyväksi,” muistuttaa toinen. Kolmas rahoittaja huomioi asiakasnäkökulman ja innovatiivisuuden: ”Sukupuolinäkökulma auttaa kehittämään uudenlaisia toimintamalleja ja tapoja kohderyhmä huomioiden.”

”Tasa-arvon valtavirtaistaminen auttaa suunnittelemaan hankkeen toimintaa ja ohjaa hankkeen käytännön toteutusta,” kuvaa yksi osallistuja vielä valtavirtaistamistyötä hankkeen käytännön tasolla.

WoMin kouluttajatiimiin kuuluvat Sinikka Mustakallio, Inkeri Tanhua ja Pia Sevelius

WoMin kouluttajatiimiin kuuluvat Sinikka Mustakallio, Inkeri Tanhua ja Pia Sevelius

WoM Oy:n ja KoulutusAvain Oy:n pitämät koulutukset järjestetään kolmella eri paikkakunnalla, jotka vastaavat kolmea rakennerahastojen hallintoon erikoistunutta suuraluetta. Etelä-Suomessa koulutukset järjestetään Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskuksessa Jyväskylässä, ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Oulussa. Lisäksi rakennerahastojen hallintoon on erikoistunut Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä.

Koulutukset koostuvat kahdesta koulutuspäivästä ja välitehtävästä. Koulutukset järjestetään erikseen rakennerahasto-ohjelman rahoittajille ja tämän rahoituskauden potentiaalisille hanketoimijoille.

Lisää tietoa molemmista koulutuksista, aikatauluista ja ilmoittautumisohjeet löydät oheisista esitteistä:
Koulutukset rahoittajaviranomaisille – esite
Koulutukset hanketoimijoille ja taustaorganisaatioille – esite

Kategoriat: Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa WoM kouluttaa rakennerahastoviranomaisia ja hanketoimijoita tasa-arvon edistämisestä rakennerahastohankkeissa