Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Työyhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn avulla saadaan tietoa tasa-arvosuunnitelman pohjaksi. Toteutamme kyselyitä ja autamme työyhteisöjä analysoimaan kyselyn vastauksia ja kehittämään niiden avulla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua.

WoM Oy:n tarjoama kysely sisältää:

  • Kyselylomakkeen räätälöinnin työyhteisöllenne sopivaksi WoMin kyselypohjia hyödyntäen
  • Kyselyn toteutus nettikyselynä tai tarvittaessa paperikyselynä
  • Havainnollinen tulosraportti kyselyn tuloksista sukupuolijaolla, sekä kyselyn analyysi
  • Tulosraportin ja analyysin esittely ja pohdinta yhdessä työpaikan tasa-arvotyöryhmän kanssa
  • Vastaajien anonymiteetti säilyy suojattuna

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tasa-arvokysely työpaikalla

Miten työpaikallamme koetaan tasa-arvon eri osa-alueiden toteutuvan? Onko naisten ja miesten kokemuksissa eroja? Mihin asioihin meidän kannattaisi tasa-arvosuunnitelmassamme keskittyä?

Näihin kysymyksiin tuo vastauksen työpaikan tasa-arvokysely. Kyselyn avulla koko henkilöstö saa myös kanavan sanoa mielipiteensä siitä, mitä asioita tasa-arvosuunnitelmaan tulisi ottaa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä käsitellään sukupuolten tasa-arvon lisäksi esimerkiksi ikään, etniseen taustaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä kysymyksiä. Tällöin kysely toimii hyvin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teon pohjana.

WoM Oy toteuttaa tasa-arvokyselyitä ja auttaa analysoinnissa

WoM Oy toteuttaa tasa-arvokyselyitä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyitä, ja auttaa tulosten tulkinnassa. Kyselyt voidaan toteuttaa perinteisinä paperikyselyinä tai nettikyselyinä.

Mikäli työpaikalla on jo käytössä työhyvinvointikysely, voimme myös auttaa lisäämään käytössä olevaan työhyvinvointikyselyyn tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä, sekä analysoimaan, miten kyselyjen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa.