Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahastohankkeissa

WoM Oy tarjoaa koulutusta siitä, miten horisontaalinen periaate tasa-arvo huomioidaan EU:n rakennerahastohankkeissa.

Tasa-arvon valtavirtaistaminen ohjelmakaudella 2014 – 2020 

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014 – 2020 on käynnistynyt. Tällä ohjelmakaudella sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa ohjelmaa entistä selvemmin ja sitovammin. Sukupuolinäkökulma tulee valtavirtaistaa kaikkiin hankkeisiin ja se on yksi hankkeiden rahoittamisen kriteeri.

Miten sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistetaan hankkeen toimintaan? Miten hankehakemus tulee laatia niin, että valtavirtaistaminen näkyy hakemuksessa? Kuinka horisontaaliset periaatteet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liittyvät toisiinsa? WoM tarjoaa hankkeille koulutusta ja konsultointia, jossa etsitään yhdessä hankekohtaisia vastauksia näihin kysymyksiin.

Jos hankkeen toteuttajilla ja ohjausryhmällä ei ole riittävää osaamista sukupuolinäkökulman huomioonottamiseen suunniteltavan hankkeen kaikissa vaiheissa, kannattaa hankesuunnitelmaan ja talousarvioon kirjata tarvittavan koulutuksen tai konsultoinnin hankkiminen hankkeen aikana. Tämä osoittaa hanketoteuttajan sitoutumista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen ja vahvistaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksia.

Tasa-arvohankkeet

Tälläkin ohjelmakaudella rahoitetaan lisäksi tasa-arvohankkeita, eli hankkeita joiden päätavoite liittyy sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Esimerkiksi Suomen rakennerahasto-ohjelmassa erityistavoite 8.1. mahdollistaa rahoittamaan hankkeita, joiden tavoite on työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen. WoM tarjoaa apua myös tasa-arvohankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoa tasa-arvon valtavirtaistamisesta rakennerahastohankkeisiin löytyy oppaastamme Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa – Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön / Integrering av jämställdhetsperspektivet i utvecklingsprogram och projekt – Handbok för myndigheter och projektaktörer (Haataja, Leinonen, Mustakallio 2011; WoM Oy, KoulutusAvain Oy, työ- ja elinkeinoministeriö, ESR)

Lisätietoa tasa-arvohankkeista ja niissä kehitettyjen hyvien käytäntöjen arvioinnista löytyy selvityksestämme Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt. Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta (Tanhua 2012; WoM Oy, työ- ja elinkeinoministeriö, ESR)

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehaku käynnistyy eri alueilla eri aikoina. Tarkempaa tietoa löytyy hakuajoista löytyy osoitteesta: http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Lue lisää Womin koulutuksista ja muusta toiminnasta liittyen tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen rakennerahasto-ohjemissa.