Tutkimustyö ja selvitykset

WoM Oy toteuttaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit. Tutkimustyö perustuu akateemiseen tietoon ja vankkaan käytännön kokemukseen. Tietoa voidaan kerätä myös esimerkiksi nettikyselyjen tai haastattelujen avulla.

Vuoden 2016 aikana WoM oli mukana laatimassa pohjoismaista esiselvitystä hyvinvointivaltioteemasta Preliminary study of strengths, weaknesses and sustainability of the Nordic welfare state. Selvityksen tilaaja oli Sosiaali- ja terveysministeriö, ja sen tekivät yhteistyössä Kuntoutussäätiö, Oxford Research, Svenska social- och kommunalhögskolan, sekä WoM Oy.

Lisäksi WoM toimi vuonna 2016 kansallisena tutkijana EIGE:lle tehdyssä selvityksessä, jossa tutkittiin tasa-arvon ja taloudellisen menestyksen suhdetta. Samoin WoM toimi kansallisena tutkijana EIGE:lle tehdyssä selvityksessä, jonka aiheena olivat politiikkatoimet liittyen teemaan naiset ja köyhyys.

Aiemmista WoM Oy:n toteuttamista tutkimuksista osa on julkaistu, ja niihin voit tutustua WoMin julkaisut –sivulla.