Category Archives: Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa

Uutisia liittyen sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon valtavirtaistamiseen rakennerahasto-ohjelmissa (Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR).

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa – uusi tutkimus

Hiljattain julkaistiin pro gradu -tutkielma “Akanvirrasta valtavirtaan – sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kolmessa suomalaisessa kaupungissa”. Meija Tuomisen kirjoittama tutkielma kertoo kolmen kunnan työstä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Lukija saa samalla terävän kuvan Suomen kunnissa tehdyn tasa-arvotyön kokonaisuudesta. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa on vasta alussa Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Tagged , , , , | Comments Off on Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa – uusi tutkimus

Koulutukset rakennerahastoviranomaisille jatkuvat syksyllä

WoM Oy järjestää yhdessä KoulutusAvain Oy:n kanssa koulutusta rakennerahastorahoittajille sukupuolinäkökulman huomioimisesta, valtavirtaistamisesta ja tasa-arvon edistämisestä hanke- ja ohjelmatyössä syksyllä 2014 Länsi-Suomen suuralueella Tampereella. Koulutus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelmaan. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät koulutuksen esitteestä. Itä-Suomen suuralueella järjestetetään myös koulutusta sekä rakennerahastorahoittajille … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Tagged , , , , , | Comments Off on Koulutukset rakennerahastoviranomaisille jatkuvat syksyllä

WoM kouluttaa rakennerahastoviranomaisia ja hanketoimijoita tasa-arvon edistämisestä rakennerahastohankkeissa

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014 – 2020 on käynnistynyt. Tällä ohjelmakaudella sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa ohjelmaa entistä selvemmin ja sitovammin. Myös kahden muun horisontaalisen painopisteen, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen, merkitys on kasvanut edelliseen rahoituskauteen verrattuna. WoM Oy ja KoulutusAvain Oy järjestävät kevään … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Tagged , , , , , | Comments Off on WoM kouluttaa rakennerahastoviranomaisia ja hanketoimijoita tasa-arvon edistämisestä rakennerahastohankkeissa

WoM mukana EU:n Gender-CoP-asiantuntijaverkostossa

WoM Oy:stä Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua ovat olleet mukana EU:n komission asiantuntijaverkoston The European Community of Practice on Gender Mainstreaming (Gender-CoP) toiminnassa. Verkoston tavoitteena on kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista Euroopan Sosiaalirahaston toiminnassa nykyisellä (2007–2013) ja seuraavalla (2014–2020) ohjelmakaudella. Gender-CoP-verkosto julkaisee … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, WoMin uutiset | Comments Off on WoM mukana EU:n Gender-CoP-asiantuntijaverkostossa

Rakennerahastojen uutiskirjeen 9/12 teemana tasa-arvo

Rakennerahastojen syksyn uutiskirjeen 27.9.2012 teemana on tasa-arvo. Lue rakennerahastojen uutiskirje tästä. Uutiskirjeessä kerrotaan projekteista, joissa tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella on tärkeä rooli. Katso vaikkapa jutut InnoLady Camp ja Miesnäkökulmaa sote-alalle. Uutiskirjeen loppupuolelta löytyy lisäksi rautaista tilastotietoa tasa-arvosta ESR- ja EAKR-hankkeissa. WoMistakin … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Rakennerahastojen uutiskirjeen 9/12 teemana tasa-arvo

WoM kouluttaa ELY-keskuksissa osana Valtava-kehittämisohjelmaa – Lue juttu Hämeen ELY-keskuksesta

Valtava-kehittämisohjelman koulutus- ja konsultointihankkeen järjestämät koulutukset ELY-keskuksille ovat parhaillaan käynnissä. Hämeen ELY-keskuksen kanssa järjestetystä koulutuksesta on kirjoitettu juttu Hämeen ELY-keskuksen sähköiseen asiakastiedotteeseen. Lue juttu rakennerahastobulletinin 2/2012 sivulta neljä: Valtava-koulutus (sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen)

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Comments Off on WoM kouluttaa ELY-keskuksissa osana Valtava-kehittämisohjelmaa – Lue juttu Hämeen ELY-keskuksesta

Valtava kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointi -jatkohanke (2011-2013) on otettu innostuneesti vastaan

Valtava-kehittämisohjelman koulutus- ja konsultointihankkeen toinen vaihe alkoi 2011. KoulutusAvain Oy:n ja WoM Oy:n toteuttama hanke jatkaa Valtava-kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien konsultointia samoin kuin ensimmäisessä osassaan. Valtava-projektien konsultoinnit koskevat sekä uusia projekteja että osaa vanhoista. Hankkeen rahoittajaviranomaisille suunnatut alueelliset koulutukset laajentuvat tässä … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Comments Off on Valtava kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointi -jatkohanke (2011-2013) on otettu innostuneesti vastaan

Opas “Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa” julkaistiin 1.12.2011

Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeessa tuotettiin opas: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa – Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön. Opas on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Oppaan julkistamisseminaari ”Sukupuolinäkökulma rakennerahastojen ohjelma- ja projektityössä” pidettiin Helsingissä 1.12.2011. Seminaarissa esiteltiin kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta alue- … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, WoMin julkaisut | Comments Off on Opas “Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa” julkaistiin 1.12.2011

Perustietoa Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeesta (2009 – 2013)

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihanke (2009–2013) on osa Valtava-kehittämisohjelmaa. Koulutus- ja konsultointihankeen tavoitteena on edistää kehittämisohjelman projektien ja projekteja rahoittavien viranomaisten tietoisuutta … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Comments Off on Perustietoa Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeesta (2009 – 2013)