Linkkejä

Tässä joitakin linkkejä, joiden avulla löydät lisää tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Oppaita työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun
Tasa-arvosuunnitelma – Näin se onnistuu (pdf) Sinikka Mustakallio, Pia Sevelius, Inkeri Tanhua (2007) Tasa-arvosuunnittelun opas etenkin teknologiateollisuuden yrityksille
Yhdenvertaisuussuunnitelun opas yrityksille (pdf) Aulikki Sippola (2015) Yritysvastuuverkosto FIBS:n opas tarjoaa yksityiselle sektorilli tietoa ja käytännön esimerkkejä yhdenvertaisuuslain mukaisesti
Työllä tasa-arvoon – Tasa-arvosuunnittelu ja samapalkkaisuuden edistäminen vakuutusalan työpaikoilla Milja Saari, Vakuutusväen liitto VvL ry (2011)
Ohjeet tasa-arvosuunnitelman tekemiseen Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen, Tampereen yliopisto
Vammoista viis – tärkeintä on osaaminen. Opas työnantajalle (pdf) Työ- ja elinkeinoministeriö (2010)
Työpaikan palkkakartoitus – Tietoa ja kokemuksia (pdf) Johanna Matinmikko, Inkeri Tanhua (2008) Opas kertoo palkkakartoituksen roolista osana tasa-arvosuunnittelua
Hyvä käytös SALLITTU – häirintä kielletty! (pdf)
Ohjeita työpaikoille sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun varalta (AKAVA, Kirkon Sopimusvaltuuskunta, Kunnallinen työmarkkinalaitos, SAK, TT, STTK,
Valtion työmarkkinalaitos)

Oppaita julkisen sektorin toiminnalliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille (pdf) Maija Säkäjärvi, Sinikka Mustakallio, Marja-Leena Haataja, Eija Leinonen, Inkeri Tanhua, Pia Sevelius (2012) Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin
Tasa-arvo on taitolaji (pdf) Opetushallitus (2015) Opas peruskoulujen tasa-arvosuunnitteluun
Yhdenvertaisuuden puolesta syrjintää vastaan (pdf) Työministeriö (2014) Opas tarjoaa tietoa lainsäädännöstä ja syrjintäasioiden oikeudellisesta käsittelystä
Oppaita yhdenvertaisuuden kehittämiseen Opas viranomaisten yhdenvertaisuussuunnitteluun
Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja (pdf) Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö CEMR ja sen kumppanit, Suomen Kuntaliitto (2009)
Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille Inkeri Tanhua, Sinikka Mustakallio, Marita Karvinen, Maarit Huuska, Milla Aaltonen (2015) Sosiaali- ja terveysministeriö

Tietoa sukupuolten tasa-arvosta
Tasa-arvolaki (Finlex)
Tasa-arvotiedon keskus (THL)
Tasa-arvovaltuutettu
Tasa-arvopolitiikka Suomessa (sosiaali- ja terveysministeriö)
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016-2019
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Euroopan komission tasa-arvosivusto

Tietoa yhdenvertaisuudesta
Yhdenvertaisuuslaki (Finlex)
Yhdenvertaisuus.fi (oikeusministeriö)
Työsuojeluhallinnon syrjinnän vastainen sivusto
Ulkoasianministeriön sivu ihmisoikeuksista
Työ- ja elinkeinoministeriön sivusto yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Työmarkkinäjärjestöjen tasa-arvosivustoja
Elinkeinoelämän keskusliito EK – näkemyksiä ja verkkojulkaisu tilastoista
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n tasa-arvo-opas – tasa-arvo ammattiyhdistysliikkeessä
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen KT:n tasa-arvosivusto
Kuntaliiton tasa-arvosivusto
Valtiovarainministeriön tasa-arvosivu
Ammattiliitto Pron tasa-arvosivusto
AKAVA:n tasa-arvosivu
Suomen Akatemian sivusto tasa-arvosta tutkijan uralla
Suomen yrittäjien infosivu tasa-arvosuunnitelmasta
Suomen journalistiliiton tasa-arvosivusto

Muita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussivustoja
Tilastokeskuksen sukupuolten tasa-arvon teemasivut
Tilastokeskuksen julkaisu Naiset ja miehet Suomessa 2014
Tasa-arvobarometri 2012
CEDAW raportteja Suomesta ja eri maista
European Women’s Lobby EWL
TANE:n vaalisivut 2015

Naisasialiitto Unioni
Normikriittinen verkosto
Naisjärjestöjen keskusliitto
Miessakit ry
Profeministimiehet
Transtukipiste – materiaalia sukupuolen moninaisuudesta
Seta ry
Saavutettava.fi – uutisia saavutettavuudesta ja web-standardeista
Invalidiliiton sivusto www.esteeton.fi
Ruotsalaisia materiaaleja: Diskriminerings Ombudsmannen
Ruotsalaisia materiaaleja 2: Swedish Secretariat for Gender Research