Perustietoa Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeesta (2009 – 2013)

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihanke (2009–2013) on osa Valtava-kehittämisohjelmaa.

Koulutus- ja konsultointihankeen tavoitteena on edistää kehittämisohjelman projektien ja projekteja rahoittavien viranomaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja sen edistämisen menetelmistä. Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeen toteuttavat WoM Oy ja KoulutusAvain Oy.

Koulutus- ja konsultointihanke sisältää muun muassa seuraavat toimenpiteet:

  • Rahoitusviranomaisten koulutus (ELY-keskukset Manner-Suomen alueella, Maakuntien yhteistyöryhmät, hankeryhmät tai sihteeristöt)
  • Alueelliset tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiskoulutukset yhdentoista ELY-keskuksen alueella (poislukien Itä-Suomi) kaikille alueen projektitoimijoille sekä ELY-keskuksen viranomaisille
  • Valtava-kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien koulutus ja konsultointi
  • Opas ja koulutusaineisto tasa-arvon valtavirtaistamisesta viranomaisten ja projektitoimioiden käyttöön

Lisätietoja Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeesta: Sinikka Mustakallio (sinikka.mustakallio(at)wom.fi ja 040 553 8878) tai Marja-Leena Haataja (marja-leena.haataja(at)koulutusavain.fi ja 040 729 8215)

Työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelman tavoitteena on tukea ja kehittää tasa-arvotoimijoiden ja projektirahoittajien asiantuntemusta, lisätä yleistä tietoutta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta, kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sen arviointia, purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa sekä tukea naisresurssikeskusten toimintaa ja naisten yrittäjyyspotentiaalia. Valtava-kehittämisohjelmasta voit lukea lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta www.tem.fi/valtava

This entry was posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa. Bookmark the permalink.