Opas “Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa” julkaistiin 1.12.2011

Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeessa tuotettiin opas: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa – Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön.

Opas on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Oppaan julkistamisseminaari ”Sukupuolinäkökulma rakennerahastojen ohjelma- ja projektityössä” pidettiin Helsingissä 1.12.2011. Seminaarissa esiteltiin kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta alue- ja projektitasolla sekä valotettiin teemaa uudella rakennerahasto-ohjelmakaudella. Seminaarin materiaalit ovat ladattavissa Valtava-kehittämisohjelman sivuilta: Seminaarin materiaalit (rullaa sivu alas)

This entry was posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, WoMin julkaisut. Bookmark the permalink.