Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke päättyi 2012 – opas luettavissa

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke oli kaksivuotinen (1.3.2010 – 28.2.2012) kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa.

Hanke julkaisi oppaan tasa-arvon edistämiseen kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa. Opas ja sen koulutukseen tarkoitettu oheismateriaali ovat ladattavissa: Opas tasa-arvon edistämiseen kunnissa ja valtion alue- ja paikallishallinnossa.

Oppaassa kerrotaan esimerkkejä pilottiorganisaatioista, joita hanke konsultoi ja joiden kanssa yhdessä kehitettiin myös oppaassa esiteltyjä toimintamalleja, menetelmiä ja työkaluja. Hankkeen pilottiorganisaatioita olivat valtion aluehallinnosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen pilottikuntia ovat Vantaan kaupunki, Laitilan kaupunki ja Oulun kaupunki.

Opas julkistettiin hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä 2.2.2012. Katso myös seminaarin kutsu ja seminaarissa esitetyt aineistot.

Ennen opasta hanke julkaisi myös alkukartoituksen, ja sen tiivistelmän.

Hankkeen toteuttivat Sosiaalikehitys Oy, KoulutusaAvain Oy ja WoM Oy. Hanke toteutettiin osana Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sen valtakunnallista osiota. Hankkeen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoa Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeesta löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta http://www.sosiaalikehitys.com/valtavirtaistaminen-kaytantoon/

Lisätietoja hankkeesta saa myös seuraavilta henkilöiltä:
Projektipäällikkö Maija Säkäjärvi (maija.sakajarvi(at)sosiaalikehitys.com ja 040 821 8616)
Konsultti Sinikka Mustakallio (sinikka.mustakallio(at)wom.fi ja 040 553 8878)
Konsultti Marja-Leena Haataja (marja-leena.haataja(at)koulutusavain.fi ja 040 729 8215)

This entry was posted in WoMin julkaisut, WoMin uutiset. Bookmark the permalink.