Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt selvitys julkaistiin 29.8.2012

WoM Oy tuotti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta selvityksen tasa-arvohankkeiden hyvistä käytännöistä ja se julkistettiin 29.8.2012 Helsingissä. Kiitos kaikille paikalla olleille! Julkaisu on ladattavissa tästä: Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt – Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta

Julkaisu on tuotettu osana työ- ja elinkeinoministeriön Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaa ja se on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoin.

Lisätietoja Valtava-kehittämisohjelmasta: http://www.tem.fi/valtava

Valtava-kehittämisohjelman uutiskirjeissä kerrotaan myös hyvien käytäntöjen koonnin etenemisestä. Lue jutut tasa-arvohankkeiden hyvät käytännöt selvityksestä seuraavista uutiskirjeistä: Ajankohtaista Valtavasta -uutiskirje 3/2011 ja Ajankohtaista Valtavasta -uutiskirje 4/2012.

This entry was posted in WoMin julkaisut. Bookmark the permalink.