WoM mukana EU:n Gender-CoP-asiantuntijaverkostossa

WoM Oy:stä Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua ovat olleet mukana EU:n komission asiantuntijaverkoston The European Community of Practice on Gender Mainstreaming (Gender-CoP) toiminnassa. Verkoston tavoitteena on kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista Euroopan Sosiaalirahaston toiminnassa nykyisellä (2007–2013) ja seuraavalla (2014–2020) ohjelmakaudella.

Gender CoP

Gender-CoP-verkosto julkaisee 31.1.2013 standardin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta Euroopan Sosiaalirahaston toiminnassa (ESR). Standardi on suunnattu kaikille ESR-toiminnassa mukana oleville tahoille niin EU-tasolla kuin kansallisella, alueellisella ja projektitasollakin.

Standardi on syntynyt eri EU-maiden yhteistyön tuloksena. Gender-CoP-asiantuntijaverkosto on jakautunut neljään eri ryhmään, jossa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista rakennerahastotoiminnassa on käsitelty eri näkökulmista. Näiden ryhmien aiheet ovat seuraavat: koulutus ja valmiuksien kehittäminen (training and capacity building), tietoisuuden lisäämisen neuvottelutaidot (awareness raising advocacy skills), jatkuvuus ja pysyvyys (sustainability) ja arviointi (evaluation).

Womilaiset ovat osallistuneet etenkin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen jatkuvuutta ja pysyvyyttä käsittelevään työryhmään. Ryhmä on pohtinut esimerkiksi sitä, minkälaisin tukirakentein sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen parhaiten toimisi kansallisella tasolla. Kansallisen tason tukirakenteita käsiteltiin Gender-CoP-verkostossa myös Tukholmassa pidetyssä seminaarissa, josta löydät tietoa tästä: http://www.gendercop.com/activities/past-activity-support-structures-within-esf-october-26-2011/ Jatkuvuus-ryhmässä on käsitelty myös sitä, miten ESR-projekteja voitaisiin tukea sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa. Verkostojen muodostaminen ja keskustelu ovat tärkeitä kaikilla rakennerahastotoiminnan tasoilla.

Kansainvälisen verkoston lisäksi Suomessa on toiminut myös kansallinen Gender-CoP-työryhmä työ- ja elinkeinoministeriön organisoimana. Tässä kansallisessa ryhmässä on pohdittu sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista nimenomaan Suomen rakennerahastotoiminnassa.

Lisätietoa kansainvälisen Gender-CoP-verkoston toiminnasta saa osoitteesta http://www.gendercop.com/ .

This entry was posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, WoMin uutiset. Bookmark the permalink.