WoM kouluttaa rakennerahastoviranomaisia ja hanketoimijoita tasa-arvon edistämisestä rakennerahastohankkeissa

Ensimmäinen koulutuspäivä Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa oli suunnattu rakennerahasto-ohjelman rahoittajille

Ensimmäinen koulutuspäivä Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa oli suunnattu rakennerahasto-ohjelman rahoittajille

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014 – 2020 on käynnistynyt. Tällä ohjelmakaudella sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa ohjelmaa entistä selvemmin ja sitovammin. Myös kahden muun horisontaalisen painopisteen, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen, merkitys on kasvanut edelliseen rahoituskauteen verrattuna.

WoM Oy ja KoulutusAvain Oy järjestävät kevään 2014 aikana koulutuksia sukupuolten tasa-arvosta rakennerahastohankkeissa. Koulutukset ovat osa työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelmaa. Tilaisuudet on suunnattu sekä rakennerahasto-ohjelman rahoittajille että hanketoimijoille.

Koulutukset ovat lähteneet reippaasti käyntiin. WoM Oy koulutti Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa 27.3. rakennerahastoviranomaisia ja heti perään 28.3. hanketoimijoita.

Koulutuksissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia näkyy Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Uusi ohjelma on kaksoisstrategian suhteen entistä selvempi.

”Tasa-arvo on yksi ohjelman horisontaalinen teema, sekä yksi erityistavoite,” kiteyttää eräs osallistuja Lahdessa kaksoisstrategiasta ohjelma-asiakirjassa.

Tällä ohjelmakaudella horisontaaliset teemat tulee kaikki ottaa huomioon jokaisessa hankkeessa. Sukupuolten tasa-arvo tuleekin ohjelma-asiakirjan mukaisesti valtavirtaistaa kaikkiin rahoitettaviin hankkeisiin. Tasa-arvon valtavirtaistamista arvioidaan jo hankkeiden hakemusvaiheessa.

”Investointiprioriteetti 8 kohdalla voidaan rahoittaa tasa-arvohankkeita,” täydentää toinen koulutukseen osallistuja vielä kaksoisstrategian toista puolta: tasa-arvon edistämiseksi rahoitetaan myös tasa-arvohankkeita, eli hankkeita joiden pääasiallinen tavoite on tasa-arvon edistäminen. Muiden hankkeiden osalta tasa-arvon edistäminen tukee hankkeiden päätavoitteiden toteutumista tasa-arvoa edistävällä tavalla.

Mitä hyötyä tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tuo hankkeisiin? ”Hyvä jakaantuu oikeaan osoitteeseen,” toteaa yksi koulutukseen osallistunut rahoittajaviranomainen. ”Sukupuolinäkökulma tuo epätasa-arvon näkyväksi,” muistuttaa toinen. Kolmas rahoittaja huomioi asiakasnäkökulman ja innovatiivisuuden: ”Sukupuolinäkökulma auttaa kehittämään uudenlaisia toimintamalleja ja tapoja kohderyhmä huomioiden.”

”Tasa-arvon valtavirtaistaminen auttaa suunnittelemaan hankkeen toimintaa ja ohjaa hankkeen käytännön toteutusta,” kuvaa yksi osallistuja vielä valtavirtaistamistyötä hankkeen käytännön tasolla.

WoMin kouluttajatiimiin kuuluvat Sinikka Mustakallio, Inkeri Tanhua ja Pia Sevelius

WoMin kouluttajatiimiin kuuluvat Sinikka Mustakallio, Inkeri Tanhua ja Pia Sevelius

WoM Oy:n ja KoulutusAvain Oy:n pitämät koulutukset järjestetään kolmella eri paikkakunnalla, jotka vastaavat kolmea rakennerahastojen hallintoon erikoistunutta suuraluetta. Etelä-Suomessa koulutukset järjestetään Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskuksessa Jyväskylässä, ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Oulussa. Lisäksi rakennerahastojen hallintoon on erikoistunut Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä.

Koulutukset koostuvat kahdesta koulutuspäivästä ja välitehtävästä. Koulutukset järjestetään erikseen rakennerahasto-ohjelman rahoittajille ja tämän rahoituskauden potentiaalisille hanketoimijoille.

Lisää tietoa molemmista koulutuksista, aikatauluista ja ilmoittautumisohjeet löydät oheisista esitteistä:
Koulutukset rahoittajaviranomaisille – esite
Koulutukset hanketoimijoille ja taustaorganisaatioille – esite

This entry was posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.