Koulutusmateriaali sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ennaltaehkäisystä valmisteilla

WoM tuottaa yhdessä Setan ja Ihmisoikeusliiton kanssa sosiaali- ja terveysministeriölle koulutusmateriaalia sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ennaltaehkäisystä.

Koulutusmateriaali koostuu esitteistä neljälle eri kohderyhmälle: työpaikoille, oppilaitoksille, viranomaisille ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviille ja heidän läheisilleen. Lisäksi tehdään laajempi tietopaketti nettiin.

Koulutusmateriaalien tekeminen on erittäin ajankohtaista juuri nyt, sillä tasa-arvolaki on uudistumassa. Uusi tasa-arvolaki laajentaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Materiaalien tekstit valmistuvat vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee materiaalit julkaisukuntoon.

Tietoa kerättiin myös kyselyn avulla

Kaikille avoin kysely oli auki 23.11.2014 asti. Kiitos kyselyyn vastanneille!

Onko sinulla ideoita siitä, miten työpaikkojen, oppilaitosten ja viranomaisten käytäntöjä voitaisiin parantaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien näkökulmasta? Tule vastaamaan kyselyyn ja kerro ideasi! Kerättyjä ideoita käytetään apuna sosiaali- ja terveysministeriön esitteiden teossa.

Voit liikkua kyselylomakkeella eteen- ja taaksepäin ja vastata haluamiisi kohtiin. Muista kuitenkin lopuksi painaa lähetä vastaukset -painiketta. Kaikenlainen apu ja ideat ovat tärkeitä. Kiitos jo etukäteen vastaamisestasi!

Kysely oli auki 23.11.2014 klo 20 asti.

Lisätietoa tasa-arvolain uudistuksesta: http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/tasa-arvo

Määritelmiä: Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kunkin omaa kokemusta sukupuolestaan, oli se sitten nainen, mies tai jotain muuta. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tietoista ja tiedostamatonta esiintuomista pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Tasa-arvo sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun suhteen tukee erityisesti sukupuolivähemmistöjen (esimerkiksi transsukupuolisten, transvestiittien, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten) oikeuksien toteutumista. Samalla kaikki ihmiset hyötyvät esimerkiksi sukupuolen ilmaisun vapaudesta. Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.

This entry was posted in WoMin uutiset. Bookmark the permalink.