Tasa-arvotietoa uudistuneesta Minnasta

Tasa-arvotietoa saatavilla: Reetta Siukola ja Minna Kelhä esittelevät uudistunutta tasa-arvotiedonkeskus Minnaa

Reetta Siukola ja Minna Kelhä esittelivät uudistunutta tasa-arvotiedonkeskus Minnaa

Tasa-arvotiedon keskus Minna on valtakunnallinen tietopalvelu, josta löytyy laajasti tietoa sukupuolten tasa-arvosta. Nyt Minnan nettisivut ovat uudistuneet. Ne tarjoavat tasa-arvotietoa eri kohderyhmille, kuten oppilaitoksille, työpaikoille, kunnille ja valtionhallinnolle. Uudistuneisiin sivuihin kannattaa tutustua heti! Niiden sisällöstä myös toivotaan palautetta.

Tasa-arvotietoa eri kohderyhmille

Minna kokoaa tasa-arvoon liittyvää tietoa, tutkimuksia ja uutisia käytettävään muotoon. Koulutus-osio tarjoaa tietoa koulutuksen, kasvatuksen ja tieteen tasa-arvosta, sekä esimerkiksi oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta. Työ-osio puolestaan kokoaa yhteen tutkimusta työelämän tasa-arvosta, sekä tietoa työpaikkojen henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnittelusta.

Tasa-arvon edistäminen -osiossa kerrotaan tasa-arvolainsäädännöstä, sekä tasa-arvon edistämisen keinoista. Tasa-arvon edistäminen kattaa niin henkilöstöpoliittisen kuin toiminnallisenkin tasa-arvon edistämisen. Sieltä löytyy siis myös tietoa julkisen sektorin toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun ja valtavirtaistamiseen.

Päätöksenteko-osiossa kerrotaan sukupuolten tasa-arvosta politiikan eri tasoilla, niin eduskunnassa, kunnissa kuin EU:ssakin. Minnasta löytyy muun muassa tietoa eduskuntavaaleihin liittyen.

Hyvinvointi-osiossa käsitellään paitsi terveyttä ja hyvinvointia, myös muita yksityiselämään liittyviä aiheita. Hyvinvoinnin alla puhutaan työn ja perheen yhteensovittamisesta. Myös tieto sukupuolittuneesta väkivallasta on tässä osiossa.

Mitä sinä tarvitset Minnasta?

Uudistetusta Minnasta toivotaan myös palautetta. Mitä tasa-arvotietoa sinä etsit Minnasta? Miten hyvin se löytyy? Mitä lisää vielä tarvittaisiin? Minnalle kannattaa nyt antaa palautetta.

Minna seuraa mediaa

Minnassa tehdään päivittäin mediaseurantaa. Minnan sivuilta kannattaakin tarkistaa uusimmat tasa-arvoon liittyvät uutiset.

Medialinkkien lisäksi Minnasta löytyy myös tapahtumakalenteri, johon on koottu tasa-arvoon liittyviä tapahtumia.

Minnan uudet sivut ovat osa THL:n sivuja

Tasa-arvotiedon keskus Minna toimii osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Uudistuksessa myös Minnan sivut siirtyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivujen yhteyteen ja löytyvät nyt osoitteesta https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ Myös aiempi osoite www.minna.fi uudelleen ohjaa kävijän Minnaan.

Tasa-arvotiedon keskus on nimetty Minna Canthin mukaan

Tasa-arvotiedon keskus on saanut nimensä Minna Canthin mukaan. Myös Minnan uudet nettisivut avattin Minna Canthin päivänä 19.3.2015.

Minna Canthin nimen käyttö tuo esille suomalaisen feminismin historiaa. Minna Canth oli tärkeä tasa-arvovaikuttaja ja kirjailija Suomessa 1800-luvun loppupuolella. Hän on myös ainoa suomalaisnainen, jolla on oma liputuspäivä.

Siirry jo Minnaan!

Siirry Minnan sivuille: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/

 

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset. Bookmark the permalink.