Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ministeriössä – keskustelutilaisuus tutkimuksesta 10.11.2015

Tule keskustelemaan 10.11.2015

Inkeri Tanhua kuvaa gradussaan ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä

Inkeri Tanhua kuvaa gradussaan ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä

WoM Oy järjestää keskustelutilaisuuden ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä 10.11.2015 klo 16 alkaen osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22. Tilaisuudessa Inkeri Tanhua kertoo tutkielmastaan ja sen jälkeen on varattu aikaa avoimeen keskusteluun.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ministeriössä etenee neuvotellen

Inkeri Tanhuan laatima gradututkielma kuvaa Suomen ministeriöissä tehtyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Tanhua on haastatellut tutkielmaan tasa-arvotyötä tekeviä viranomaisia ministeriössä.

“Tarkoituksenani on kertoa tasa-arvotyön maailmasta, eli siitä minkätyyppistä työtä ministeriössä tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi,” Tanhua kertoo.

Gradututkielman mukaan tasa-arvotyötä tekevien viranomaisten työ sisältää monenlaisia neuvottelun strategioita. Osa haastatelluista kuvaa työtä lobbaamiseksikin. Tasa-arvotyössä tärkeää on myös tutkimustieto ja tilastotieto, jota käytetään tukena ja perusteluna.

Miten tasa-arvotyön sisältö määräytyy?

Tutkielman pääkysymys on, mitkä asiat vaikuttavat tasa-arvotyön sisältöön.

“Ministeriöiden tasa-arvotyön maailma on minulle ennestään tuttu siksi, että olen työssäni WoMissa konsultoinut monia ministeriöitä. Gradun avulla halusin syventyä aiheeseen tarkemmin. Halusin tietää, miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään tai ei tehdä ministeriöissä jollain tavalla,” Tanhua kuvaa syytä aihevalintaansa ja jatkaa:

“Kansalaisena on vaikea hahmottaa, tehdäänkö tasa-arvotyötä valtionhallinnossa paljon ja hienosti, vai loppuuko työ muutamien poliitikkojen lausumiin ja asiakirjojen laatimiseen. Gradunssani pyrin kuvaamaan näiden ääripäiden välimaastoon jäävä todellisuutta.”

Sekä yhdenvertaisuus että tasa-arvo

Tutkielma käsittelee sekä sukupuolten tasa-arvoa että yhdenvertaisuutta. Molempiin viitataan termillä “equality work” eli tasa-arvotyö.

“On mielestäni hyvä keskustella sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä samassa gradussa. Käytännön työn tasolla löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja siinä, miten edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja miten edistetään yhdenvertaisuutta. Halusin tuoda esille molempia,” Tanhua perustelee.

Lataa tutkielma Linköpingin yliopiston sivuilta

Pro gradu -tutkielma on kirjoitettu englanniksi, ja sen voi ladata Linköpingin yliopiston sivuilta:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121200

This entry was posted in WoMin tapahtumat and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.