WoM kouluttaa ministeriöitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta 2016 ja 2017

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -koulutusten suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Inkeri Tanhua (WoM Oy), Mia Teräsaho (Minna), Anniina Vainio (STM), Reetta Siukola (Minna) ja Sinikka Mustakallio (WoM Oy).

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -koulutusten suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Inkeri Tanhua (WoM Oy), Mia Teräsaho (Minna), Anniina Vainio (STM), Reetta Siukola (Minna) ja Sinikka Mustakallio (WoM Oy).

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö on tilannut tuleville kahdelle vuodelle koulutuksia, joilla vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikissa ministeriöissä. Lisäksi järjestetään neljä ministeriöiden yhteistä teemaseminaaria, joissa käsitellään sukupuolinäkökulmasta hallituksen kärkihankkeisiin liittyviä teemoja.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriössä -koulutukset

WoM Oy järjestää sekä vuonna 2016 että vuonna 2017 yhden koulutuksen kussakin ministeriössä. Koulutuksessa käsitellään ministeriön tarpeen mukaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista joissakin ministeriön toiminnoissa tai kokonaisuutena. Koulutuksilla tuetaan myös toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimista.

”Koulutusten tarkoituksena on viedä valtavirtaistamistyötä kussakin ministeriössä eteenpäin siitä, mihin tähän asti on päästy,” kuvaa Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä koulutuksen lähtökohtia. ”Koulutuksissa käsitellään myös asenteisiin ja mielikuviin liittyviä esteitä ja haasteita, joita valtavirtaistamistyö kohtaa,” hän jatkaa.
Tulevat koulutukset ovat jatkoa vuosina 2013 ja 2014 järjestettyihin koulutuksiin, joissa keskityttiin etenkin säädösvalmistelun sukupuolivaikutusten arviointiin. Osa tulevistakin koulutuksista tulee keskittymään lainsäädännön sukupuolivaikutusten arviointiin, jolloin aiheeseen päästään aiempaa syvemmälle.

Neljä teemaseminaaria Tasa-arvotiedon keskus Minnan kanssa

Hankkeessa järjestetään ministeriökohtaisten koulutusten lisäksi neljä teemaseminaaria, jotka ovat kaikille ministeriöille yhteisiä. Seminaarien teemat on valittu hallituksen kärkihankkeita mukaellen ja ne ovat: 1) kestävä kasvu, julkinen talous ja rakenteet 2) työllisyys, kilpailukyky, osaaminen ja koulutus 3) hyvinvointi ja terveys 4) oikeusasiat ja turvallisuus.

”Teemaseminaarit tukevat ministeriöitä niiden sisällöllisessä tasa-arvotyössä, mikä on olennaista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa” täsmentää Inkeri Tanhua. ”Sukupuolinäkökulma ei ole vain yksi opittava asia, vaan se tarkoittaa hyvin erilaisten kysymysten pohdintaa ja tiedon keräämistä riippuen käsiteltävästä aiheesta,” hän selittää.
WoM Oy järjestää teemaseminaarit yhteistyössä Tasa-arvotiedon keskus Minnan kanssa. ”Olemme mukana toteuttamassa teemaseminaareja laatimalla tietokoosteita hallitusohjelman keskeisistä teemoista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tueksi,” kertovat Reetta Siukola ja Mia Teräsaho Minnasta. ”Tapaamme seminaareissa ja meihin voi olla yhteydessä myös hankkeen ulkopuolella, koska tietokoosteita on tarkoitus laatia yhteistyössä ministeriöiden kanssa,” he lupaavat.

Tasa-arvotiedon keskus Minna on pysyvä valtakunnallinen tietopalvelu, joka välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa ja sijaitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Minna vastaa tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviin tietopyyntöihin, sekä tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa ja ylläpitää THL:n Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivuja.

Lisätietoa

Tasa-arvotiedon keskus Minnan ylläpitämät THL:n Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivut
Opas sukupuolivaikutusten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa
Sukupuolisilmälasit käytössä -käsikirja
WoMin uutinen vuoden 2013 sukupuoli säädösvalmistelussa -koulutuksista

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.