Uusi julkaisu: Gender equality and Nordic welfare societies

WoM Oy:n Inkeri Tanhuan kirjoittama essee sukupuolten tasa-arvosta ja pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta on nyt julkaistu.

Englanninkielinen essee käsittelee Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuuksia ja heikkouksia tasa-arvonäkökulmasta. Lisäksi kertoo uusista haasteista, joita Pohjoismaat kohtaavat tasa-arvon edistämisessä ja säilyttämisessä.

Essee perustuu tutkimustietoon ja asiantuntijahaastatteluihin.

Lataa Pohjola 2020 -hankkeen sivuilta

Essee on tuotettu osana ”Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä” -hanketta. Julkaisu on ladattavissa Pohjola 2020 -hankkeen sivuilta tai suoraan: Gender equality and Nordic welfare societies.

The essay on gender equality and Nordic welfare societies

Is the Nordic welfare model gender equal or not? What kind of new challenges do the
changes in the Nordic welfare policies and operating environment cause from the
gender equality perspective? Newly published essay aims to answer those questions, and provides an analysis of the current strengths, weaknesses and challenges that Nordic societies face in realizing gender equality. The essay is based on recent Nordic literature on
gender equality and welfare society  and the analysis draws also interviews with a few researchers and other experts.

The essay is written by Inkeri Tanhua from WoM Oy, and produced within the framework of the Nordic priority project “Norden 2020” – An Open and Innovative Nordic Region with Healthy People in 2020 – Equal Opportunities for Welfare, Culture, Education and Work. The essay can be downloaded from Norden 2020 project’s web page or directly: Gender equality and Nordic welfare societies.

WoMin aiemmat julkaisut

WoM Oy on vuosien varrella ollut mukana tuottamassa monia sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä julkaisuja. WoMin aimpia julkaisuja voit ladata WoMin julkaisut sivulta.

This entry was posted in WoMin julkaisut. Bookmark the permalink.