Maikin Salonki palkkatasa-arvosta 26.1.2017

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys, Eurooppanaiset ja WoM Oy kutsuvat Sinut Maikin Salonkiin 26.1.2017 klo 17. Tervetuloa!

Osoite: Suomalainen Naisliitto, Aurorankatu 17 A 11, Helsinki

Aiheena kaksi uutta väitöskirjaa palkkatasa-arvosta

Salongissa tuoreet tohtorit Paula Koskinen-Sandberg ja Milja Saari kertovat samapalkkaisuutta käsittelevistä väitöskirjoistaan. Paulan ja Miljan puheenvuorojen jälkeen sana on vapaa. Voimme miettiä, miten tästä eteenpäin, mihin on syytä tarttua ja miten sen tekisimme.

Paula Koskinen-Sandberg

Paula Koskinen Sandberg analysoi väitöskirjassaan The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation, and Non-Decision Making, sukupuolten palkkaerojen taustalla vaikuttavia historiallisia, kulttuurisia ja poliittisia tekijöitä. Lisäksi väitöskirjassa käsitellään samapalkkaisuuspolitiikan onnistumisia ja epäonnistumisia.
Lue enemmän Hanken press 11.10.2016: Doctoral Thesis: The power of labour organisations hinder the achievement of equal pay

Milja Saari

Milja Saaren väitöskirja Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus: Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa kysyy: Miksi sukupuolten palkkaeron pienentäminen on niin vaikeaa? Miksi velvoitteita tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoituksien laatimiseen laiminlyödään työpaikoilla?
Lue enemmän http://blogs.helsinki.fi/mmsaari/vaitoskirja/

Ilmoittaudu Maikin Salonkiin

Pyydämme tarjoilujen vuoksi ilmoittautumisia 23.1. mennessä osoitteeseen ilmoittautumiset@naisliittohelsinki.fi. Ilmoittakaa samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitteenne.

Muuta

Muistathan, että Naisten Ääni verkkojulkaisussa kirjoitetaan Suomelle lahjaksi uutta historiaa. Anna sinäkin oma lahjasi! www.naistenaani.fi

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin tapahtumat | Comments Off on Maikin Salonki palkkatasa-arvosta 26.1.2017

SEGLI asiantuntijaverkosto kokoontui 14.12.2016

SEGLI tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä -kehittämishankkeen asiantuntijaverkoston ensimmäinen tapaaminen pidettiin Helsingissä 14.12.2016.

Miksi asiantuntijaverkosto?

SEGLI asiantuntijaverkoston ensimmäisessä tapaamisessa oli aikaa yhteiseen keskusteluun

Asiantuntijaverkosto kokoaa yhteen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita. Verkoston tavoitteena on keskustella sukupuolenmukaisesta segregaatiosta ja mahdollisuuksista lieventää segregaatiota.

“Tarkoituksena on sekä syventää ymmärrystä segregaatiosta ilmiönä, että luoda yhteisiä näkemyksiä ja tahtotilaa toimia,” selvensi Sinikka Mustakallio verkoston ensimmäisessä tapaamisessa.

Mustakallio kuvasi verkoston merkitystä hankkeelle toteamalla, että “asiantuntijaverkosto on yksi hankkeen toimijataho laajemman yhteiskunnallisen keskustelun aikaansaamiseksi”.

Segregaation lieventäminen

Asiantuntijaverkoston ensimmäisessä tapaamisessa pysähdyttiin pohtimaan segregaatiota ryhmissä kysymysten avulla. Nämä kysymykset olivat: Mistä alueelliset erot tyttöjen ja poikien luonnontieteiden pistemäärissä kertovat? Miksi segregaatiota ei tarvitsisi purkaa? Mikä estää segregaation lieventymistä? Mitä hyötyä segregaation lieventymisestä on?

Lisätietoa SEGLI-hankkeesta

WoM ja KoulutusAvain ovat käynnistäneet uuden kehittämishankkeen keväällä 2016. SEGLI-hankkeessa kehitetään uusia segregaation lieventämistä edistäviä toimintatapoja oppilaitoksissa sekä TE-toimistoissa.  n tavoitteena on segregaation lieventäminen ja tasa-arvon edistäminen, ja siinä tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja TE-toimistojen kanssa.

Hankkeessa myös herätetään keskustelua segregaation haitoista ja sen lieventämisen hyödyistä ja keinoista opetusalan ja TE-hallinnon ammattilaisten piirissä sekä oppilaiden ja heidän vanhempien kesken.

Lataa hankkeen esite

Posted in SEGLI-hankkeen uutiset | Tagged , , , , | Comments Off on SEGLI asiantuntijaverkosto kokoontui 14.12.2016

Vastaukset SEGLI-hankkeen viestintäpalvelut tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin

SEGLI-hankkeeseen haetaan viestintäpalvelujen toteuttajaa. Hankintailmoitus on luettavissa HILMA:ssa.

Vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin ovat luettavissa tästä.

Posted in WoMin uutiset | Comments Off on Vastaukset SEGLI-hankkeen viestintäpalvelut tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin

Kiitos tasa-arvoaamiaisen osallistujille

Tasa-arvoaamianen järjestettiin Suomalaisen Naisliiton tiloissa

Tasa-arvoaamianen järjestettiin Suomalaisen Naisliiton tiloissa

Tasa-arvoaamiainen pidettiin 27.9. Sen järjestivät yhteistyössä tasa-arvokoulutus- ja konsultointiyritys WoM Oy ja Suomalainen Naisliitto.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Tasa-arvoaamiaisella keskusteltiin palkkatasa-arvosta filosofian tohtori Maritta Pohlsin johdolla. Maritta kertoi myös uudesta kirjastaan Viini, laulu ja taustajoukot. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan historia. Tilaisuus oli antoisan vuorovaikutteinen ja herätti hyvää keskustelua.

Osallistujat esittivät myös toiveen siitä, että tulisi jatkaa samantyyppisten tilaisuuksien järjestämistä. Tämä toive on huomioitu ilolla!

Suuret kiitokset tilaisuuden onnistumisesta kuuluvat myös Suomalaiselle Naisliitolle ja emäntä Tuulikki Suorsalle sekä Marjukka Heleniukselle.

Haluamme vielä muistuttaa, että tutustuisitte tilaisuudessa esiteltyyn Naisten Ääni sivustoon: www.naistenaani.fi ja www.facebook.com/naistenaani/.

Auringon täyttämää syksyä Teille toivottaen,

Maritta Pohls, Sinikka Mustakallio ja Pia Berg

Posted in WoMin tapahtumat, WoMin uutiset | Comments Off on Kiitos tasa-arvoaamiaisen osallistujille

SEGLI-hanke käynnyistyi

WoM ja KoulutusAvain ovat käynnistäneet uuden kehittämishankkeen keväällä 2016.

SEGLI-hankkeen tavoitteena on segregaation lieventäminen ja tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja TE-toimistojen kanssa.

Katso SEGLI-hankkeen esite.

Katso SEGLI-hankkeen esittely prezi.

Posted in SEGLI-hankkeen uutiset, WoMin uutiset | Tagged , , | Comments Off on SEGLI-hanke käynnyistyi

Katso videobuffi tasa-arvopäivistä

Tasa-arvopäivät järjestetään 12.–13.10.2016 Helsingissä. Luvassa on paljon ohjelmaa. Myös WoM Oy osallistuu tasa-arvopäivien ohjelman toteutukseen kuntatyöpajassa, sekä teemasessiossa segregaation lieventämisestä.

Kuntatyöpaja

WoM järjestää yhteistyössä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANE:n kanssa kuntatyöpajan. Työpajassa pohditaan toiminnallisen työskentelyn kautta millaisia mahdollisuuksia kuntalaisilla, poliitikoilla ja viranhaltijoilla on vaikuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen kunnissa. Katso työpajan mainos:

Teemasessio: Sukupuolen mukainen segregaatio – Tasa-arvopolitiikan ikuisuuskysymys?

WoM ja KoulutusAvain järjestävät yhdessä teemasession segregaatiosta. Teemasessiossa keskustellaan sukupuolen mukaisesta segregaatiosta yhteiskunnassa sekä esitellään Tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä (SEGLI) -kehittämishanketta.

Teemaistunnossa avataan eri näkökulmia sukupuolen mukaiseen ja intersektionaaliseen segregaatioon (eriytymiseen) yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämässä. Vuorovaikutteisesti osallistujien kanssa pohditaan ja työstetään seuraavankaltaisia kysymyksiä: Mitä sukupuolen mukainen ja intersektionaalinen segregaatio on? Onko se meille kaikille itsestään selvää? Onko meillä yhteinen ymmärrys siitä, minkälainen ilmiö segregaatio on? Miksi segregaatio on lieventynyt Suomessa niin hitaasti? Miten segregaatiota on yritetty purkaa? Miten sitä olisi pitänyt purkaa? Keiden pitäisi segregaatiota purkaa?

Lisätietoa tasa-arvopäivien ohjelmasta

Tasa-arvopäivien ohjelma Tasa-arvotiedon keskus Minnan sivuilta

Lisää videobuffeja tasa-arvopäivistä:
Miksi tasa-arvopäiville
Varför komma på jämställdhetsdagarna
Kotouttaminen
Naisviha
Työmarkkinapolitiikan lasikatto

Posted in SEGLI-hankkeen uutiset, Suomen tasa-arvouutiset, WoMin tapahtumat | Tagged , , , | Comments Off on Katso videobuffi tasa-arvopäivistä

Tervetuoloa tasa-arvoaamiaiselle 27.9.

Maritta Pohls on vieraana tasa-arvoaamiasella

Maritta Pohls on vieraana tasa-arvoaamiasella

Tervetuloa tasa-arvoaamiaiselle keskustelemaan palkkatasa-arvosta! Tasa-arvoaamiaisen järjestävät yhteistyössä tasa-arvokoulutus- ja konsultointiyritys WoM Oy (www.wom.fi) ja Suomalainen Naisliitto. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Tiistaina 27.9.2016 kello 9 – 11
Suomalaisen Naisliiton tiloihin
Aurorankatu 17 A Helsingissä

Maritta Pohls kertoo palvelualan palkkatasa-arvosta ja uudesta kirjastaan

Pohlsin kirja kertoo hotelli- ja ravintolahenkilökunnasta

Pohlsin kirja kertoo hotelli- ja ravintolahenkilökunnasta

Tasa-arvoaamiaisella keskustellaan palkkatasa-arvosta filosofian tohtori Maritta Pohlsin uuden kirjan Viini, laulu ja taustajoukot. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan historia pohjalta.

Maritta on tutkinut yhden naisvaltaisen palvelualan ammattiliiton neuvottelupolitiikkaa: sen lähtökohtia, viitekehystä talouden nousu- ja lamakausien aikana sekä yritystä saavut­taa teollisuuden keskimääräinen palkkataso.

Into Kustannus Oy lahjoittaa jokaiselle osallistujalle Maritta Pohlsin kirjan!

Naisten ääni verkkojulkaisu

Maritta kertoo myös Suomalaisen Naisliiton käynnistämästä Naisten Ääni verkkojulkai­susta www.naistenaani.fi. Tasa-arvopolitiikka on yksi keskeinen tekijä suomalaisen hyvin­vointiyhteiskunnan rakentamisessa, mutta sen tekijöitä ei tunneta riittävästi. Pohditaan yhdessä, miten saisimme tasa-arvonaiset näkyviin.

Ilmoittaudu tasa-arvoaamiaiselle!

Pyydämme ilmoittautumaan to 22.9. mennessä pia.berg@wom.fi

Posted in WoMin tapahtumat | Tagged , | Comments Off on Tervetuoloa tasa-arvoaamiaiselle 27.9.

Tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 valmistunut

Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2016 – 2019 julkaistiin 4.5.2016. Ohjelma kokoaa yhteen hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Kuusi osa-aluetta tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvo-ohjelma julkaistiin keväällä 4.5.2016

Tasa-arvo-ohjelma julkaistiin keväällä 4.5.2016

Uusi tasa-arvo-ohjelma sisältää kuusi osa-aluetta:

 • Vahvistetaan tasa-arvoa työelämässä
 • Tueteaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä vanhemmuutta
 • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja liikunnassa
 • Vähennetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa
 • Parannetaan miesten hyvinvointia ja terveyttä
 • Yhteiskunnallisella päätöksenteolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa

Kaikkiin osa-alueisiin liitty sekä pitkän aikavälin tavoitteita että hallituskauden tavoitteita. Myös toimenpiteitä löytyy kustakin osa-alueesta.

Työelämän osalta agendalla segregaation lieventäminen ja palkkaerot, sekä naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa

Tasa-arvo-ohjelman osiossa, joka koskee työelämän tasa-arvoa, löytyy useita tuttuja tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on sukupuolenmukaisen segregaation lieveneminen, naisten ja miesten palkkaerojen merkittävä pieneneminen, sekä se, että naisia ja miehiä on tasapuolisesti (40–60 %) pörssiyhtiöiden ja julkisomisteisten yhtiöiden hallituksissa vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on työllisyys niin naisten kuin miestenkin osalta, sekä etnisiin ja muihin vähemmistöihin kuuluvien naisten ja miesten työllisyyden parantuminen ja syrjinnän vähentyminen.

Hallituskauden tavoitteet työelämän tasa-arvon edistämiseksi sisältävät muun muassa pyrkimyksen pienentää naisten ja miesten palkkaeroja samapalkkaisuusohjelman avulla. Hallituksen tavoitteena on myös varmistaa kehitys, jolla saavutetaan sukupuolten tasapuolinen edustus suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Toimenpiteistä vastaavat ministeriöt

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat ministeriöt, jotka toimivat yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa samapalkkaisuusohjelman jatkamisesta yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan vastaa siitä, että työmarkkinoiden sukupuolenmukaista segregaatiota lievennetään ottamalla näkökulma huomioon työvoima- ja yrityspalveluissa.

Pörssiyhtiöiden hallitusten tasapuolisempaa sukupuolijakaumaa tuetaan seuraamalla tavoitteen toteutumista ja yhtiöiden toimia valtioneuvoston periaatepäätöksen (19.2.2015) mukaisesti. Hallitus myös arvioi syksyllä 2018 asiaan liittyvää lainsäädäntötarvetta. Tavoitteena kuitenkin on, että tasapuolinen edustus saavutettaisiin Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin suositusten
mukaisesti ja yhtiöiden omin toimin. Vastuullisia ministeriötä tämän toimenpiteen kohdalla ovat oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt vastaavat siitä, että hallitus jatkaa ohjelmaa naisten osuuden lisäämiseksi valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä.

Sukupuolinäkökulma hallituksen kärkihankkeissa, esim. SOTE

Tasa-arvo-ohjelma sisältää myös tavoitteen siitä, että kaikki ministeriöt edistävät sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista toiminnoissaan. Etenkin keskeisiin yhteiskunnallisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin kuten hallituksen kärkihankkeisiin valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulma.

Hallituskauden tavoitteena on muun muassa, että Sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen sekä maakuntauudistuksen sukupuolivaikutuksia arvioidaan valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Uudistuksessa pyritään siihen, että sukupuolten tasa-arvo toteutuisi henkilöstön asemaa koskevissa muutoksissa. Lisäksi toisessa kohden tasa-arvo-ohjelmaa korostetaan tasa-arvoa terveydessä etenkin miesten osalta.

Tasa-arvo-ohjelmaa toivottiin voimakkaasti

Juha Sipilän hallitus ei vielä aloittaessaan luvannut laatia tasa-arvo-ohjelmaa. Hallitusohjelma sisälsi vain lauseen “Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”. Tämä närkästytti monia, ja herätti useat tahot vaatimaan hallitukselta näyttöä siitä, kuinka se aikoo edistää tasa-arvoa. Tasa-arvo-ohjelman laatimista toivottiin muun muassa viime kesänä julkaistussa professorikirjeessä (10.6.2015).

Nyt toukokuussa julkaistu tasa-arvo-ohjelma tähdentää, että hallitusohjelman lause on tavoite. Hallitus siis pyrkii siihen, että naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia.

Arvioita uudesta tasa-arvo-ohjelmasta on jo julkaistu useita. Muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliitto, Tasa-arvovaje, Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti Politiikasta.fi ja Naisasialiitto Unioni ovat julkaisseet omat arvionsa. Yhteenvetona arvioista voi sanoa, että hallitukselta olisi toivottu vielä konkreettisempia uusia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi.

Vilkas keskustelu kannustaa toimimaan

Tasa-arvo-ohjelmasta käytävä vilkas keskustelu on hyvä merkki, sillä tasa-arvon edistäminen vaatii monien yhteiskunnan toimijoiden aktiivisuutta. Esimerkiksi terveysalan yritysten kannattaa panostaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä palveluissaan että henkilöstönsä osalta jo ennen kuin hallitus ehtii siinä patistelemaan.

Lataa tasa-arvo-ohjelma

Tasa-arvo-ohjelma 2016 – 2019

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Tagged , , | Comments Off on Tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 valmistunut

WoM kouluttaa ministeriöitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta 2016 ja 2017

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -koulutusten suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Inkeri Tanhua (WoM Oy), Mia Teräsaho (Minna), Anniina Vainio (STM), Reetta Siukola (Minna) ja Sinikka Mustakallio (WoM Oy).

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -koulutusten suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Inkeri Tanhua (WoM Oy), Mia Teräsaho (Minna), Anniina Vainio (STM), Reetta Siukola (Minna) ja Sinikka Mustakallio (WoM Oy).

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö on tilannut tuleville kahdelle vuodelle koulutuksia, joilla vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikissa ministeriöissä. Lisäksi järjestetään neljä ministeriöiden yhteistä teemaseminaaria, joissa käsitellään sukupuolinäkökulmasta hallituksen kärkihankkeisiin liittyviä teemoja.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriössä -koulutukset

WoM Oy järjestää sekä vuonna 2016 että vuonna 2017 yhden koulutuksen kussakin ministeriössä. Koulutuksessa käsitellään ministeriön tarpeen mukaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista joissakin ministeriön toiminnoissa tai kokonaisuutena. Koulutuksilla tuetaan myös toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimista.

”Koulutusten tarkoituksena on viedä valtavirtaistamistyötä kussakin ministeriössä eteenpäin siitä, mihin tähän asti on päästy,” kuvaa Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä koulutuksen lähtökohtia. ”Koulutuksissa käsitellään myös asenteisiin ja mielikuviin liittyviä esteitä ja haasteita, joita valtavirtaistamistyö kohtaa,” hän jatkaa.
Tulevat koulutukset ovat jatkoa vuosina 2013 ja 2014 järjestettyihin koulutuksiin, joissa keskityttiin etenkin säädösvalmistelun sukupuolivaikutusten arviointiin. Osa tulevistakin koulutuksista tulee keskittymään lainsäädännön sukupuolivaikutusten arviointiin, jolloin aiheeseen päästään aiempaa syvemmälle.

Neljä teemaseminaaria Tasa-arvotiedon keskus Minnan kanssa

Hankkeessa järjestetään ministeriökohtaisten koulutusten lisäksi neljä teemaseminaaria, jotka ovat kaikille ministeriöille yhteisiä. Seminaarien teemat on valittu hallituksen kärkihankkeita mukaellen ja ne ovat: 1) kestävä kasvu, julkinen talous ja rakenteet 2) työllisyys, kilpailukyky, osaaminen ja koulutus 3) hyvinvointi ja terveys 4) oikeusasiat ja turvallisuus.

”Teemaseminaarit tukevat ministeriöitä niiden sisällöllisessä tasa-arvotyössä, mikä on olennaista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa” täsmentää Inkeri Tanhua. ”Sukupuolinäkökulma ei ole vain yksi opittava asia, vaan se tarkoittaa hyvin erilaisten kysymysten pohdintaa ja tiedon keräämistä riippuen käsiteltävästä aiheesta,” hän selittää.
WoM Oy järjestää teemaseminaarit yhteistyössä Tasa-arvotiedon keskus Minnan kanssa. ”Olemme mukana toteuttamassa teemaseminaareja laatimalla tietokoosteita hallitusohjelman keskeisistä teemoista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tueksi,” kertovat Reetta Siukola ja Mia Teräsaho Minnasta. ”Tapaamme seminaareissa ja meihin voi olla yhteydessä myös hankkeen ulkopuolella, koska tietokoosteita on tarkoitus laatia yhteistyössä ministeriöiden kanssa,” he lupaavat.

Tasa-arvotiedon keskus Minna on pysyvä valtakunnallinen tietopalvelu, joka välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa ja sijaitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Minna vastaa tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviin tietopyyntöihin, sekä tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa ja ylläpitää THL:n Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivuja.

Lisätietoa

Tasa-arvotiedon keskus Minnan ylläpitämät THL:n Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivut
Opas sukupuolivaikutusten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa
Sukupuolisilmälasit käytössä -käsikirja
WoMin uutinen vuoden 2013 sukupuoli säädösvalmistelussa -koulutuksista

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Tagged , , , , , , , | Comments Off on WoM kouluttaa ministeriöitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta 2016 ja 2017

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriössä – keskustelua tutkimuksesta

KTM ja YTM Inkeri Tanhua kuunteli yleisön kommentteja tutkimuksestaan ”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä”

KTM ja YTM Inkeri Tanhua kuunteli yleisön kommentteja tutkimuksestaan ”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä”

WoM Oy järjesti keskustelutilaisuuden ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä 10.11.2015.

KTM ja YTM Inkeri Tanhua kertoi tilaisuudessa uudesta pro gradu –tutkielmastaan, jota varten hän on haastatellut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekeviä viranomaisia kolmessa ministeriössä.

Kiitos kaikille osallistuneille hyvästä keskustelusta! Tämä uutinen kertoo pidetystä tilaisuudesta ja uutisen lopusta voit ladata paikan päällä näytetyn power point -esityksen sekä koko tutkielman.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön arkisia strategioita

Tutkimus vahvisti, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä vaatii neuvottelua

Tutkimus vahvisti, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä vaatii neuvottelua

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä vaatii neuvottelutaitoja. Tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa kuvataan monenlaisia neuvotteluja ja jopa lobbaamista, jota käytännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdessä tarvitaan.

“Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvittavat neuvottelut kertovat ennen kaikkea ympäristöstä, jossa tasa-arvotyötä tehdään,” kommentoi Tanhua haastattelujen tuloksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevät viranomaiset valitsevat työssä käytetyt strategiat huolellisesti ja perustuen syvälliseen oman organisaationsa tuntemukseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevät viranomaiset kokevat myös mittaamisen, tilastotiedon ja tutkimukset tärkeiksi apuvälineiksi työssään. “Tutkimuksessa esille tullut teknokraattisuuden kritiikki ei näy käytännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijöiden kommenteissa” huomauttaa Tanhua. “Tietoa ja työkaluja käytetään tarvittaessa tukemaan neuvotteluja”, hän jatkaa.

Miksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteet jätetään joskus epämääräisiksi?

Aiemmassa tutkimuksessa on kuvattu ministeriöissäkin esille tullutta ilmiötä: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteiden epämääräisiksi jättämistä. “Tavoitteet saatetaan jättää epämääräisiksi, jotta ne saadaan paremmin läpi,” muistuttaa Tanhua.

Epämääräisyydestä on tutkimusten mukaan haittaa, sillä se voi johtaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön alhaiseen priorisointiin (ks. Esim. Callerstig 2014). Toisaalta epätarkat tavoitteet mahdollistavat monenlaisia toimenpiteitä (Ahmed 2012) ja luovat tilaa kokeiluille ja oppimiselle (Callerstig 2014).

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opitaan?

Tavat oppia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä herättivät keskustelua

Tavat oppia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä herättivät keskustelua

Tilaisuudessa keskustelua herätti myös kysymys siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opitaan. Tutkimusta varten haastattelut viranomaiset kertovat oppineensa sekä henkilökohtaisten kokemustensa että kirjallisuuden ja opiskelun avulla. Lisäksi he ovat oppineet lisää työssään, sekä keskustellessaan kollegojensa ja kansalaisjärjestöihin kuuluvien ihmisten kanssa.

Samalla kun haastatellut kertovat, että heidän käsityksiinsä vaikuttavat myös omat kokemukset, he kuitenkin uskovat, että jokainen virkamies voi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. “Pohdin, onko tässä ristiriita,” tuumiskelee Tanhua. “Voidaan ajatella, että jokainen voi löytää elämästään henkilökohtaisia kokemuksia, joiden kautta löytää tulokulman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ymmärtämiseen. Tällöin ristiriitaa ei ole.”

Tutkijan ja käytännön tasa-arvotyöntekijän monet positiot

Sinikka Mustakallio toivotti kaikki tervetulleiksi WoM Oy:n tilaisuuteen

Sinikka Mustakallio toivotti kaikki tervetulleiksi WoM Oy:n tilaisuuteen

Oman tutkijan position hahmottaminen ja kuvaaminen on feministisessä tutkimuksessa tärkeää. Tanhua kuvaa positiotaan ja sen vaikutuksia niin tutkimuksen tekoon, opiskeluun kuin tasa-arvokonsultin työhönkin liittyen.

“Etäopiskelu Linköpingin yliopistossa loi minulle itse asiassa erittäin mielenkiintoisen position,” toteaa Tanhua. “Vaikka asuin koko ajan Suomessa koin Ruotsissa opiskelun hyvin voimaakkaasti. Opintojen ensimmäinen oppimispäiväkirjanikin koostui runoista, joilla kuvasin suomalaisuutta.”

“Gradun kirjoittaminen toi lisäksi esille uuden haasteen liittyen ulkomailla opiskeluun,” hän jatkaa. “Englanninkielinen ruotsalainen maisteriohjelma ei juurikaan käsitellyt suomalaista tasa-arvotutkimusta. Toisaalta meillä oli tosi hyvä kurssi siitä, kuinka dekolonisaatio on tärkeää tiedon tuottamisessa. Erityisen tärkeää on, ettei tulla analysoimaan jonkun maan todellisuutta vain vieraiden muualla kehitettyjen teorioiden valossa. Oli siis hyvin tärkeää sisällyttää graduun myös tietoni suomalaisesta tasa-arvotutkimuksesta.”

Dekolonisaatio Suomessa tarkoittaa myös sitä, että ei jatketa kolonialisoivia diskursseja. Vaikka Suomella ei olekaan ollut siirtomaita, myös suomalaiset keskustelut voivat jatkaa kolonialisoivia Eurooppalaisia perinteitä.

Tanhua mainitsee positioista kertoessaan käsitteen “maltillinen radikaali” (Meyerson 2001). Maltilliset radikaalit kuuluvat osittain eri yhteisöihin ja tästä johtuu paitsi ristiriita myös halu muuttaa organisaatioita ja niiden käytäntöjä tasa-arvoisimmiksi. “Näen itseni maltillisena radikaalina niin suhteessa ministeriöihin kuin yliopistomaailmaankin,” toteaa Tanhua.

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ministeriöissä voisi edelleen parantaa?

Keskustelutilaisuus keräsi yhteen monia kuulijoita

Keskustelutilaisuus keräsi yhteen monia kuulijoita

Tanhua vinkit tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittämiseksi ministeriöissä ovat seuraavat:

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevillä on ainutlaatuista tietoa organisaatiostaan – sitä kannattaa hyödyntää
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittäminen ei voi nojata yksinkertaistuksiin siitä, miten tasa-arvotyötä tulisi tehdä paremmin. Organisaatio ja konteksti tulee ottaa huomioon
 • On tärkeää tehdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden neuvottelut näkyviksi. Pelkästään kirjallisia dokumentteja lukemalla on vaikea ymmärtää, miksi tasa-arvotyön tavoitteet jätetään usein epämääräisiksi. Muutoin ei myöskään tule ilmi, jos mitään ei tehdä suunnitelmista huolimatta.
 • Kaikki ministeriöt voisivat ottaa oppia edellä olevista
 • Myös poliitikkoja auttaisi, jos he ymmärtäisivät virkatyönä tehtävän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön todellisuutta paremmin

Lataa gradu ja keskustelutilaisuuden esitys

Tanhua, Inkeri (2015) Equality Work in Finnish Ministries. Master’s Thesis. Linköping University. Saatavilla: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121200

Tanhua, Inkeri, esitys keskustelutilaisuudessa 10.11.2015: http://www.wom.fi/Inkeri_Tanhua_Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuustyo_ministerioissa-keskustelutilaisuus_tutkimuksesta_10_11_2015.pdf

Keskustelutilaisuus osa WoMin tilaisuuksien sarjaa

Lue myös juttu ja katso video WoMin aiemmin syksyllä järjestämästä keskustelutilaisuudesta, jossa Meija Tuominen kertoo kuntien tasa-arvotyötä kuvaavasta gradustaan: http://wom.fi/2015/09/kuntien-tasa-arvotyon-tila-heratti-keskustelua-9-9-2015/

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriössä – keskustelua tutkimuksesta