Category Archives: Suomen tasa-arvouutiset

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä uutisia Suomesta ja miksei muualtakin

Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Vuoden alussa voimaan tullut tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 18.5.2015 tasa-arvolain uudistukseen liittyen neljä eri kohderyhmille suunnattua esitettä. Esitteet kertovat käytännönläheisesti, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut | Tagged , , , , , , | Comments Off on Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Tasa-arvolaki uudistui – STM esittelee

Tasa-arvolaki uudistui vuoden 2015 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden esitteen tasa-arvolaista. Esite on ladattavissa tästä: Tasa-arvolaki 2015. Tasa-arvolaki 2015 esite kertoo laista kattavasti Tasa-arvolaki on ollut voimassa vuodesta 1987. Edellinen ministeriön tasa-arvolakia käsittelvä esite on vuodelta 2005. Tämä esite … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Tagged , , , , | Comments Off on Tasa-arvolaki uudistui – STM esittelee

Womin julkaisu: Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

WoM Oy toteutti viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta selvityksen, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvon edistämistä viranomaisten toiminnoissa ja palveluissa. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää, tulisiko viranomaisille säätää tasa-arvolaissa velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Nettijulkaisu luettavissa Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta julkaistiin 22.4.2015 ja … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut | Tagged , , , | Comments Off on Womin julkaisu: Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Tasa-arvotietoa uudistuneesta Minnasta

Tasa-arvotiedon keskus Minna on valtakunnallinen tietopalvelu, josta löytyy laajasti tietoa sukupuolten tasa-arvosta. Nyt Minnan nettisivut ovat uudistuneet. Ne tarjoavat tasa-arvotietoa eri kohderyhmille, kuten oppilaitoksille, työpaikoille, kunnille ja valtionhallinnolle. Uudistuneisiin sivuihin kannattaa tutustua heti! Niiden sisällöstä myös toivotaan palautetta. Tasa-arvotietoa eri kohderyhmille … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Comments Off on Tasa-arvotietoa uudistuneesta Minnasta

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa – uusi tutkimus

Hiljattain julkaistiin pro gradu -tutkielma “Akanvirrasta valtavirtaan – sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kolmessa suomalaisessa kaupungissa”. Meija Tuomisen kirjoittama tutkielma kertoo kolmen kunnan työstä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Lukija saa samalla terävän kuvan Suomen kunnissa tehdyn tasa-arvotyön kokonaisuudesta. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa on vasta alussa Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa | Tagged , , , , | Comments Off on Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa – uusi tutkimus

Tasa-arvopolitiikka sai liikkeelle 4.2.2015

“Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt” -seminaari keräsi paljon kuulijoita 4.2.2015. Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä tilaisuudessa puhuivat eri puolueiden edustajat. Kommenttipuheenvuorona ja inspiraation antajana esiintyi muun muassa Ruotsin feministinen aloite -puolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman. Ensi hallituskauden tasa-arvopolitiikka Puolueiden tasa-arvonäkemyksistä löytyi paljon yhteistä. … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Tagged , | Comments Off on Tasa-arvopolitiikka sai liikkeelle 4.2.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki keskustelutti 5.2.2015

Ihmisoikeuskeskus järjesti yhteistyössä oikeusministeriön kanssa 5.2.2015 seminaarin “Uusi yhdenvertaisuuslaki – mikä muuttui?” Vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Tässä olennaisimpia tiivistettynä. Merkittävimmät muutokset yhdenvertaisuuslakiin: Työnantajalla velvollisuus laatia henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma Viranomaisilla velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunitelma koskien viranomaisen toimintaa ja … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Tagged , , , | Comments Off on Uusi yhdenvertaisuuslaki keskustelutti 5.2.2015

STM:n selvitys sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa vuosina 2004 – 2014. Selvityksen on tehnyt tutkija Anna Elomäki Helsingin yliopistosta. Selvityksen voi ladata tästä: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:40 Selvitys kuvaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen strategiaa ja toimeenpanoa Suomen valtionhallinnossa suhteessa … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Comments Off on STM:n selvitys sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa

Yhdenvertaisuussuunnitelma yrityksiin 2015

Sekä yhdenvertaisuuslaki että tasa-arvolaki uudistuivat 1. tammikuuta 2015. Molempiin lakeihin tuli merkittäviä uudistuksia. Työyhteisöjen kannalta tärkeimmät uudistukset liittyvät työpaikkojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun. Yhdenvertaisuussuunnitelma tuli lakisääteiseksi Työnantajilla on vuoden alusta asti velvoite tehdä työyhteisön henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Jo aiemmin työnantajilla on ollut … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Tagged , , , , , | Comments Off on Yhdenvertaisuussuunnitelma yrityksiin 2015

Tilastokeskuksen julkaisu ”Työ, talous ja tasa-arvo” kuvaa Suomalaista yhteiskuntaa

Tilastokeskuksen uusi julkaisu käsittelee työhön, toimeentuloon ja perhe-elämään liittyviä asioita sukupuolinäkökulmasta. Eri asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit havainnollistavat terävästi naisten ja miesten asemaa Suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa kirjoittajista käsittelee myös kansainvälistä näkökulmaa aiheeseensa. Jokainen artikkeli alkaa lyhyillä yhteenvedoilla tuloksista. Julkaisusta oppii esimerkiksi että: Työikäisistä … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tilastokeskuksen julkaisu ”Työ, talous ja tasa-arvo” kuvaa Suomalaista yhteiskuntaa