Category Archives: WoMin julkaisut

Tietoa uusista julkaisuista, joiden tuottamiseen WoM on osallistunut

New report: Finland in the International Human Rights System

WoM participated in writing a report on what Finland could do better for supporting human rights internationally. The idea of the report was to research how the current operational environment for the international human rights system had changed since the … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut | Tagged , , | Comments Off on New report: Finland in the International Human Rights System

Uusi julkaisu: Gender equality and Nordic welfare societies

WoM Oy:n Inkeri Tanhuan kirjoittama essee sukupuolten tasa-arvosta ja pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta on nyt julkaistu. Englanninkielinen essee käsittelee Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuuksia ja heikkouksia tasa-arvonäkökulmasta. Lisäksi kertoo uusista haasteista, joita Pohjoismaat kohtaavat tasa-arvon edistämisessä ja säilyttämisessä. Essee perustuu tutkimustietoon ja asiantuntijahaastatteluihin. Lataa … Continue reading

Posted in WoMin julkaisut | Comments Off on Uusi julkaisu: Gender equality and Nordic welfare societies

Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Vuoden alussa voimaan tullut tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 18.5.2015 tasa-arvolain uudistukseen liittyen neljä eri kohderyhmille suunnattua esitettä. Esitteet kertovat käytännönläheisesti, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut | Tagged , , , , , , | Comments Off on Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Womin julkaisu: Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

WoM Oy toteutti viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta selvityksen, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvon edistämistä viranomaisten toiminnoissa ja palveluissa. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää, tulisiko viranomaisille säätää tasa-arvolaissa velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Nettijulkaisu luettavissa Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta julkaistiin 22.4.2015 ja … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut | Tagged , , , | Comments Off on Womin julkaisu: Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt selvitys julkaistiin 29.8.2012

WoM Oy tuotti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta selvityksen tasa-arvohankkeiden hyvistä käytännöistä ja se julkistettiin 29.8.2012 Helsingissä. Kiitos kaikille paikalla olleille! Julkaisu on ladattavissa tästä: Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt – Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta Julkaisu on tuotettu osana työ- ja … Continue reading

Posted in WoMin julkaisut | Comments Off on Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt selvitys julkaistiin 29.8.2012

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke päättyi 2012 – opas luettavissa

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke oli kaksivuotinen (1.3.2010 – 28.2.2012) kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa. Hanke julkaisi oppaan tasa-arvon edistämiseen kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa. Opas ja sen … Continue reading

Posted in WoMin julkaisut, WoMin uutiset | Comments Off on Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke päättyi 2012 – opas luettavissa

Opas “Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa” julkaistiin 1.12.2011

Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeessa tuotettiin opas: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa – Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön. Opas on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Oppaan julkistamisseminaari ”Sukupuolinäkökulma rakennerahastojen ohjelma- ja projektityössä” pidettiin Helsingissä 1.12.2011. Seminaarissa esiteltiin kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta alue- … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, WoMin julkaisut | Comments Off on Opas “Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa” julkaistiin 1.12.2011

WoM Oy on laatinut koulutusdiasarjan STM:lle 2011

Diasarja “Tasa-arvosuunnitelmasta iloa ja hyötyä työpaikoille” kertoo työpaikan tasa-arvosuunnitelman teosta ja toteuttamisesta tarjoten runsaasti esimerkkejä. Diasarjan ovat sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tuottaneet Inkeri Tanhua ja Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä, ja diasarja on tuotettu Samapalkkaisuusohjelman osana yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Katso diasarja ja … Continue reading

Posted in WoMin julkaisut | Comments Off on WoM Oy on laatinut koulutusdiasarjan STM:lle 2011