Category Archives: WoMin uutiset

WoMista kirjoitettuja juttuja eri julkaisuissa, sekä womilaisten itse kirjoittamia uutisia

Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osasto vieraili Womissa

Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osaston henkilökunta kävi 2.11.2014 tutustumassa Womin toimintaan osana Suomen vierailuaan. Juttua riitti muun muassa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytännöistä, syrjinnän ennaltaehkäisystä, hyvien koulutusten järjestämisestä ja EU:n rakennerahastoista. Mukana tapaamisessa olivat tasa-arvo-osaston johtaja Katri Eespere, sekä Kaisa Knight, Käthlin Sander, Helen … Continue reading

Posted in WoMin uutiset | Comments Off on Viron sosiaaliministeriön tasa-arvo-osasto vieraili Womissa

WoM ja HAUS kouluttavat: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uusiksi!

Tasa-arvolain muutokset ja uuden Yhdenvertaisuuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lakien uudistaminen tarkoittaa, että organisaatioiden on saatettava omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa uudistusten tasolle. Muutokset merkitsevät muun muassa, että: tasa-arvolain palkkakartoituksen vaatimukset tarkentuvat tasa-arvolain syrjintäkiellot laajentuvat yhdenvertaisuussuunnitelman ala laajenee … Continue reading

Posted in WoMin tapahtumat, WoMin uutiset | Tagged , , , , , , | Comments Off on WoM ja HAUS kouluttavat: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uusiksi!

WoM kouluttaa ministeriöitä säädösvalmistelun suvauksesta

  WoM Oy ja KoulutusAvain Oy järjestävät syksyn aikana kussakin ministeriössä koulutuksen sukupuolivaikutusten arvioinnista säädösvalmistelussa. ”Toive tällaisen koulutuksen järjestämisestä on tullut meille ministeriöistä”, kertoo Hanna Onwen-Huma tasa-arvoyksiköstä. ”Koulutuksia tarvitaan muun muassa siksi, että lainvalmistelua tekevien virkamiesten vaihtuvuus on suurta ja … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Tagged , , , , | Comments Off on WoM kouluttaa ministeriöitä säädösvalmistelun suvauksesta

Voimaa Hoivaan -projektin uusi opas sote-alalle

Voimaa Hoivaan II -projekti julkaisi eilen uuden oppaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, opettajille ja työpaikoille. Opas lähestyy sote-alan koulutusta ja työelämää miesnäkökulmasta. Se innoittaa keskusteluun, väittelyyn ja kehittämistyöhön! Oppaassa pohditaan sukupuolen merkitystä eri tilanteissa sote-alan koulutuksessa ja työelämässä, sekä tarjotaan … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Tagged , , , | Comments Off on Voimaa Hoivaan -projektin uusi opas sote-alalle

WoMin toimisto muuttaa

WoM Oy:n toimisto muuttaa Korkeavuorenkadulta osoitteeseen Erottajankatu 11 B 11. Muutto tapahtuu viikolla 20 (13.5. alkava viikko).

Posted in WoMin uutiset | Comments Off on WoMin toimisto muuttaa

WoM mukana EU:n Gender-CoP-asiantuntijaverkostossa

WoM Oy:stä Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua ovat olleet mukana EU:n komission asiantuntijaverkoston The European Community of Practice on Gender Mainstreaming (Gender-CoP) toiminnassa. Verkoston tavoitteena on kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista Euroopan Sosiaalirahaston toiminnassa nykyisellä (2007–2013) ja seuraavalla (2014–2020) ohjelmakaudella. Gender-CoP-verkosto julkaisee … Continue reading

Posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, WoMin uutiset | Comments Off on WoM mukana EU:n Gender-CoP-asiantuntijaverkostossa

WoM Oy:n ja Vantaan kaupungin koulutusprosessi valittu hyväksi käytännöksi

WoM Oy on tehnyt pitkäkestoista yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi Vantaan kaupungin toimintaan. Nyt Vantaan kaupungissa toteutettu koulutusprosessi on valittu hyväksi käytännöksi Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n toimesta. Vantaan kaupungilla tasa-arvon valtavirtaistamista käsitteleviin koulutuksiin ovat osallistuneet viranhaltijat kaupungin eri toimialoilta. … Continue reading

Posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Comments Off on WoM Oy:n ja Vantaan kaupungin koulutusprosessi valittu hyväksi käytännöksi

WoM on uudistanut nettisivunsa – Anna palautetta

WoM on uudistanut nettisivujensa ilmeen ja sisällön. Aiomme myös jatkossa julkaista yhä enemmän ajankohtaista tietoa tasa-arvosta ja moninaisuudesta. Haluatko antaa meille palautetta sivuston toimivuudesta? Mitä tulit etsimään sivuillemme? Löytyikö etsimäsi tieto? Miltä uusi sivusto vaikuttaa? Kommentoi sivuille (vastaa-toiminto tämän uutisen alla) … Continue reading

Posted in WoMin uutiset | Comments Off on WoM on uudistanut nettisivunsa – Anna palautetta

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke päättyi 2012 – opas luettavissa

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke oli kaksivuotinen (1.3.2010 – 28.2.2012) kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa. Hanke julkaisi oppaan tasa-arvon edistämiseen kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa. Opas ja sen … Continue reading

Posted in WoMin julkaisut, WoMin uutiset | Comments Off on Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke päättyi 2012 – opas luettavissa

EU-hankkeen koulutusohjelma monimuotoisuus- ja tasa-arvosuunnittelun konsulttikoulutus päättyi 2011

EU-hanke ”Työpaikkojen monimuotoisuus- & tasa-arvosuunnittelu ja konsultointi” (Gender Equality & Diversity Planning at Workplaces GED-PLAN) tarjosi pilottikoulutuksena monimuotoisuus- ja tasa-arvokonsulttikoulutuksen työpaikkojen sisäisille asiantuntijoille. Koulutusohjelma järjestettiin alkuvuodesta 2011. Kansainvälisen yhteistyöhankkeen toteutti Suomessa Työterveyslaitos yhteistyökumppaninaan WoM Oy. GED-PLAN projekti on osa EU:n … Continue reading

Posted in WoMin uutiset | Comments Off on EU-hankkeen koulutusohjelma monimuotoisuus- ja tasa-arvosuunnittelun konsulttikoulutus päättyi 2011