Valtava kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointi -jatkohanke (2011-2013) on otettu innostuneesti vastaan

Valtava-kehittämisohjelman koulutus- ja konsultointihankkeen toinen vaihe alkoi 2011. KoulutusAvain Oy:n ja WoM Oy:n toteuttama hanke jatkaa Valtava-kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien konsultointia samoin kuin ensimmäisessä osassaan. Valtava-projektien konsultoinnit koskevat sekä uusia projekteja että osaa vanhoista.

Hankkeen rahoittajaviranomaisille suunnatut alueelliset koulutukset laajentuvat tässä toisessa osassa koskemaan sekä Manner-Suomen alueen ESR- ja EAKR-projektien rahoitusten valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuvia viranomaisia että kaikkia projektitoimijoita ja projekteja toteuttavia organisaatioita. Koulutuksissa käsitellään tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista projektityössä ja hyödynnetään hankkeessa aiemmin julkaistua opasta. Jatkohankkeen koulutukset ja konsultoinnit ovat alkaneet ja jatkuvat 31.7.2013 saakka.

Lue koko artikkeli Valtava-kehittämisohjelman uutiskirjeestä 4/2012 (s.10): Valtava kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointi -jatkohanke (2011-2013) on otettu innostuneesti vastaan

Lisätietoja Valtava-kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeesta: Sinikka Mustakallio (sinikka.mustakallio(at)wom.fi ja 040 553 8878) tai Marja-Leena Haataja (marja-leena.haataja(at)koulutusavain.fi ja 040 729 8215)

This entry was posted in Tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n rakennerahasto-ohjelmissa. Bookmark the permalink.