Tilastokeskuksen julkaisu ”Työ, talous ja tasa-arvo” kuvaa Suomalaista yhteiskuntaa

tilastokeskuksen julkaisu työ talous ja tasa-arvo

tilastokeskuksen julkaisu työ talous ja tasa-arvo

Tilastokeskuksen uusi julkaisu käsittelee työhön, toimeentuloon ja perhe-elämään liittyviä asioita sukupuolinäkökulmasta. Eri asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit havainnollistavat terävästi naisten ja miesten asemaa Suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa kirjoittajista käsittelee myös kansainvälistä näkökulmaa aiheeseensa.

Jokainen artikkeli alkaa lyhyillä yhteenvedoilla tuloksista. Julkaisusta oppii esimerkiksi että:

  • Työikäisistä naisista 38 prosentilla ja miehistä 27 prosentilla on korkea-asteen koulutus.
  • Miehet jäävät naisia useammin vaille koulutusta.
  • Johtajista 70 prosenttia on miehiä. Miehet myös etenevät naisia nopeammin johtajiksi.
  • Niillä määräaikaisilla, joiden työmarkkina-asema on suhteellisen hyvä, on kaikkein pienin todennäköisyys tulla vanhemmaksi noin vuoden sisällä.
  • Naisen määräaikainen työsuhde on suurempi este lastenhankinnalle kuin miehen määräaikaisuus.
  • Noin kolmannes yrittäjistä on naisia
  • Tulonjako on tasaisempi ulkomaalaistaustaisten naisten ja miesten välillä kuin suomalaistaustaisten naisten ja miesten välillä.

Lataa julkaisu tilastokeskuksen sivuilta: Työ, talous ja tasa-arvo

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.