Tasa-arvolaki uudistui – STM esittelee

Tasa-arvolaki uudistui vuoden 2015 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden esitteen tasa-arvolaista. Esite on ladattavissa tästä: Tasa-arvolaki 2015.

Johanna Hautakorpi esittelee tasa-arvolaki 2015 esitettä

Johanna Hautakorpi esittelee tasa-arvolaki 2015 esitettä – tallenne katsottavissa

Tasa-arvolaki 2015 esite kertoo laista kattavasti

Tasa-arvolaki on ollut voimassa vuodesta 1987. Edellinen ministeriön tasa-arvolakia käsittelvä esite on vuodelta 2005. Tämä esite kertookin kattavasti kaikki tasa-arvolakiin vuoden 2005 jälkeen tulleet muutokset, sekä tasa-arvolaista ja sen toteuttamisesta kokonaisuutena.

Esite on jaettu kahteen pääosioon. Ensimmäisessä esitellään tasa-arvon edistämisen velvoitteita eri kohderyhmien näkökulmasta. Tasa-arvolaki sisältää velvoitteita tasa-arvon edistämiseen muun muassa viranomaisille, oppilaitoksille ja työpaikoille.

Toisessa osassa kuvataan tasa-arvolain kieltämää syrjintää. Esite kuvaa sekä yleiset syrjinnän kiellot, että erityiskiellot. Esimerkiksi välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä sekä eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Lopuksi esite käsittelee tasa-arvolain valvontaa. Tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista.

Tulossa materiaalia sukupuolen moninaisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee myös tietopaketin ja esitteet sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojasta ja tasa-arvon edistämisestä. WoM Oy on ollut tuottamassa näitä materiaaleja yhteistyössä Setan ja Ihmisoikeusliiton kanssa.

Esitteet ja tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta on julkaistu 18.5. ja ne ovat ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut vuonna 2015. Lue myös Womin uutinen julkaisuun liittyen.

Koulutuskierros lakimuutoksista

Vuoden alusta uudistuivat sekä yhdenvertaisuuslaki että tasa-arvolaki. Oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät keväällä näitä lakimuutoksia käsittelevän koulutuksen yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Koulutus oli suunnattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita hoitaville.

Koulutuskierroksen materiaalit  ovat saatavilla verkossa: Mahdollisuus vai taakka? Kiertue 2015.

Lisäksi Helsingissä pidetty tilaisuus on nähtävissä kokonaisuudessaan verkossa: Mahdollisuus vai taakka? – Koulutus työelämää koskevista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain muutoksista 5.5.2015 Helsingissä.

Koulutustilaisuudessa Johanna Hautakorpi sosiaali- ja terveysministeriöstä esittelee tasa-arvolaki 2015 esitettä. Hän kertoo myös tarkemmin tasa-arvolain syrjintäkielloista työelämässä. Outi Viitamaa-Tervonen puolestaan kertoo tasa-arvon edistämisestä ja palkkakartoituksesta. Myös nämä molemmat puheenvuorot ovat katsottavissa verkossa.

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset and tagged , , , , . Bookmark the permalink.