Tasa-arvokoulutus

WoM Oy tarjoaa koulutusta henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä tasa-arvosuunnittelusta.

Tasa-arvokoulutus voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuus työpaikalla
  • Työyhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun perusteet
  • Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma: laatimisen prosessi työyhteisössä
  • Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden paraneminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun avulla
  • Tasa-arvoinen esimiestyö
  • Tasa-arvoon työelämässä liittyvät lait
  • Häirinnän, epäasiallisen käytöksen ja kohtelun ennaltaehkäisy
  • Työyhteisön tasa-arvoisuuden kehittäminen eri osa-alueilla, kuten rekrytoinnissa, työssä kehittymisessä ja urakehityksessä, samapalkkaisuudessa, sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa

Koulutus toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme koulutusta tasa-arvotyöryhmille, henkilöstölle ja esimiehille.

WoM Oy toteuttaa koulutuksia myös yhteistyökumppaneiden kanssa

WoM Oy ja Opinio Juris tarjoavat nyt koulutusta, josta saa ajankohtaisen tiedon sekä kansainvälisestä yritysvastuusta että Suomen lakien mukaisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Lue lisää: Ota haltuun yritysvastuu ja ihmisoikeudet